NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN ĐÀN ONG NHÂN TẠO VÀO BÀI TOÁN PHÂN BỐ CÔNG SUẤT TỐI ƯU MẠNG ĐIỆN TỈNH BẾN TRE | Tính | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN ĐÀN ONG NHÂN TẠO VÀO BÀI TOÁN PHÂN BỐ CÔNG SUẤT TỐI ƯU MẠNG ĐIỆN TỈNH BẾN TRE

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 08/01/24                Ngày hoàn thiện: 29/02/24                Ngày đăng: 29/02/24

Các tác giả

1. Trần Hữu Tính Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
2. Nguyễn Trần Long Nhựt Đăng, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
3. Võ Pha Ga, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
4. Trần Trung Khánh, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
5. Phạm Thị Huệ, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Tóm tắt


Một trong những yêu cầu quan trọng trong vận hành hệ thống điện là đạt được hiệu quả kinh tế trong sản xuất, truyền tải, phân phối và sử dụng điện. Để làm được như vậy, hệ thống phải chạy ở mức chi phí thấp nhất có thể, điều này đòi hỏi phải giảm thiểu cả chi phí nhiên liệu và tổn thất điện năng. Bài toán dòng công suất tối ưu (OPF) giải quyết vấn đề này bằng cách tìm cách giảm thiểu tổng chi phí nhiên liệu của máy phát điện trong khi vẫn đáp ứng tất cả các ràng buộc về điện áp, giới hạn công suất phản kháng tại các nút máy phát và tỷ số phân áp của máy biến áp. Nghiên cứu này khảo sát việc ứng dụng thuật toán đàn ong nhân tạo (ABC) để giải bài toán OPF. Lấy cảm hứng từ hành vi tìm kiếm thức ăn của ong mật, ABC sử dụng đàn ong để tìm kiếm giải pháp tối ưu và chia sẻ thông tin với nhau. Các thử nghiệm trên hệ thống điện Bến Tre sử dụng phần mềm PowerWorld chứng minh khả năng của thuật toán trong việc tìm ra giải pháp tối ưu một cách nhanh chóng. Do đó, thuật toán ABC hứa hẹn là một công cụ khả thi để giải quyết vấn đề OPF.

Từ khóa


Phân bố công suất; Phân bố công suất tối ưu; Chi phí nhiên liệu; Thuật toán đàn ong nhân tạo; Hệ thống điện

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] K. S. Pandya, “A survey of optimal power flow method,” Journal of theoretical and Applied information technology, vol. 4, no. 5, pp. 450-458, 2008.

[2] M. A. Abido, “Optimal power flow using tabu search algorithm,” Electric power components and systems, vol. 30, no. 5, pp. 469-483, 2002.

[3] C. A. Roa-Sepulveda and B. J. Pavez-Lazo, “A solution to the optimal power flow using simulated annealing,” International journal of electrical power & energy systems, vol. 25, no. 1, pp. 47-57, 2003.

[4] M. S. Osman, M. A. Abo-Sinna, and A. A. Mousa, “A solution to the optimal power flow using genetic algorithm,” Applied mathematics and computation, vol. 155, no. 2, pp. 391-405, 2004.

[5] A. G. Bakirtzis, P. N. Biskas, C. E. Zoumas, and V. Petridis, “Optimal power flow by enhanced genetic algorithm,” IEEE Transactions on power Systems, vol. 17, no. 2, pp. 229-236, 2002.

[6] A. A. Abou El Ela, M. A. Abido, and S. R. Spea, “Optimal power flow using differential evolution algorithm,” Electric Power Systems Research, vol. 80, no. 7, pp. 878-885, 2010.

[7] B. Allaoua and A. Laoufi, “Optimal power flow solution using ant manners for electrical network,” Advances in Electrical and Computer Engineering, vol. 9, no. 1, pp. 34-40, 2009.

[8] M. A. Abido, “Optimal power flow using particle swarm optimization,” International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 24, no. 7, pp. 563-571, 2002.

[9] D. Karaboga, “An idea based on honey bee swarm for numerical optimization,” Technical report-TR06, Erciyes University, Engineering Faculty, Computer Engineering Department, 2005.

[10] D. L. Le, N. D. Vo, and P. Vasant, “Artificial bee colony algorithm for solving optimal power flow problem,” The Scientific World Journal, vol. 2013, pp. 1–9, 2013, doi:10.1155/2013/159040.

[11] Vietnamese Ministry of Industry and Trade, Decision no. 82/QĐ-BCT on “Ben Tre province's electricity development planning for the period of 2016 - 2025, taking into account 2035,” (in Vietnamese), 2017.

[12] R. D. Zimmerman, C. E. Murillo-Sánchez, and D. Gan, “Matpower user’s manual, version 7.1," Power Systems Engineering Research Center (PSerc): Madison, WI, USA, 2020. [Online]. Available: https://matpower.org/ [Accessed Mar. 31, 2023].
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.9569

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved