NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN XE ROBOT BẰNG GIỌNG NÓI VỚI RASPBERRY PI 4 | Thực | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN XE ROBOT BẰNG GIỌNG NÓI VỚI RASPBERRY PI 4

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 31/01/24                Ngày hoàn thiện: 29/02/24                Ngày đăng: 29/02/24

Các tác giả

Hoàng Văn Thực Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Những năm gần đây, các ngành kỹ thuật máy tính, điện tử viễn thông, trí tuệ nhân tạo và xử lý thông tin phát triển mạnh mẽ và có những đóng góp lớn vào cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật tiên tiến. Đặc biệt sự ra đời và phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo làm cho ngành điện tử trở nên phong phú và đa dạng hơn. Trong đó, việc trao đổi thông tin giữa các hệ thống là vô cùng quan trọng. Công nghệ truyền tin trước đây là bàn phím hoặc thông qua màn hình cảm ứng. Tất cả các thiết bị tham gia vào việc truyền tin này yêu cầu một số loại tiếp xúc với phần cứng để vận hành. Vì thế cho nên công nghệ xử lý thông tin ngày càng được nâng cao. Một loại thông tin đầu vào hiện nay đang được các nhà khoa học nghiên cứu đó là xử lý giọng nói. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế mô hình điều khiển xe robot bằng giọng nói sử dụng kít Raspberry pi 4 kết hợp với các phần mềm Windows 10 Iot core và Visual studio 2019. Mô hình mang lại rất nhiều lợi ích cho con người trong vấn đề di chuyển và điều khiển mọi vật theo yêu cầu của con người. Cho phép người sử dụng tìm đường qua câu lệnh ngắn gọn và hệ thống điều khiển bằng giọng nói sẽ tìm đường, chỉ dẫn mà không cần nhập địa chỉ trên bản đồ. Hệ thống được thiết kếđộ ổn định cao, độ chính xác tin cậy. Kết quả thực nghiệm và khảo sát trên nhiều môi trường tương đối chính xác và phù hợp. Nó có thể được cải tiến để tạo ra các sản phẩm hữu ích ứng dụng trong thực tế hiện nay.

Từ khóa


Xe robot; Raspberry pi 4; Điều khiển xe robot; Ứng dụng Raspberry; Xử lý giọng nói; Kít Raspberry

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] P. Kanade and S. Kanade, “Medical Assistant Robot ARM for COVID-19 Patients Treatment – A Raspberry Pi Project,” International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), vol. 7, no. 10, pp. 105 - 111, Oct. 2020.

[2] P. Srinivas et al., “Raspberry pi based personal voice assistant using python,” Int. J. Eng. Appl. Sci. Technol., vol. 4, no 11, pp. 105–108, 2020.

[3] S. Jain, A. Vaibhav, and L. Goyal, “Raspberry Pi based interactive home automation system through E-mail,” International conference on reliability optimization and information technology (ICROIT), Faridabad, 2014, pp. 277–280.

[4] S. A. X. L. Ferdoush, "Wireless sensor network system design using Raspberry Pi and Arduino for environmental monitoring applications," Procedia Computer Science, vol. 34, pp. 103-110, 2014.

[5] S. Patil, P. Ovhal, S. Jigale, and R. Aneesh, “Robotic Car for Avoidance and Detection of obstacles using IR Sensor,” International Research Journal of Engineering and Technology, vol. 7, no. 4, pp. 808 - 812, Apr. 2020.

[6] S. Kanade and P. Kanade, "Raspberry Pi Project – Voice Controlled Robotic Assistant for Senior Citizens," International Research Journal of Engineering and Technology, vol. 7, no. 10, pp. 1044 - 1049, 2020.

[7] V. A. M. M. Vujović, "Raspberry Pi as a Sensor Web node for home automation," Computers & Electrical Engineering, vol. 44, pp. 153-171, 2015.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.9665

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved