Chính sách biên tập

Trọng tâm và phạm vi

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (ISSN 1859-2171; e-ISSN 2615-9562) là một tạp chí học thuật đa ngành có bình duyệt của Đại học Thái Nguyên. Tạp chí xuất bản các bài báo nghiên cứu nguyên gốc cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Các lĩnh vực “Khoa học” bao gồm cả Khoa học tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn. Hằng năm xuất bản định kỳ một số tập hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Tạp chí bao gồm bốn chuyên san, bao gồm: Khoa học Nông nghiệp-Lâm nghiệp- Y Dược, Khoa học Xã hội - Nhân văn - Kinh tế; Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ; Khoa học Giáo dục. Mỗi chuyên san là một ấn phẩm định kỳ độc lập, có Ban biên tập riêng.

Tạp chí áp dụng chính sách truy cập tự do. Các thông tin mô tả bài báo (siêu dữ liệu) có thể dễ dàng trích xuất theo các dạng thức chuẩn như BibTex, RIS, EndNote... để tạo thư viện tài liệu tham khảo cho các phần mềm trích dẫn tự động.

 

Chính sách về chuyên mục

Khoa học Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y Dược (NLY)

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Khoa học Giáo dục (KGD)

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia
 

Quá trình phản biện

Tạp chí áp dụng quy trình phản biện kín hai chiều (Double blind peer review), theo đó người phản biện không được biết thông tin tác giả bài viết và ngược lại.

Mỗi bản thảo gửi đăng sẽ được thẩm định bởi một thành viên Ban biên tập chuyên san, và được bình duyệt bởi ít nhất một chuyên gia phản biện độc lập, không là thành viên của Ban Biên tập. Tác giả, thành viên Ban biên tập và phản biện không được biết thông tin của nhau.

Phản biện các bài gửi đăng Tạp chí là các nhà khoa học ở các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm khoa học và công nghệ trong và ngoài nước; có cùng hướng nghiên cứu với nội dung của bài báo, am hiểu vấn đề mà bài báo quan tâm; có khả năng đánh giá chất lượng công trình nghiên cứu.

Ưu tiên lựa chọn những phản biện có uy tín, là tác giả của nhiều công bố khoa học trong, ngoài nước và tham gia thực hiện nhiều công trình nghiên cứu có chất lượng. 

Có thể xem mô tả chi tiết quá trình phản biện Ở ĐÂY.

 

 

Chu kỳ xuất bản

Từng bài báo được xuất bản trực tuyến ngay sau khi hoàn tất quá trình biên tập.
Chu kỳ phát hành bản in và ngôn ngữ xuất bản các chuyên san như dưới đây (vi = Tiếng Việt; en= Tiếng Anh).

  • Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y Dược: Tháng 01 (vi); Tháng 4 (en); Tháng 7 (vi); Tháng 11 (vi).
  • Khoa học Tự nhiên-Kỹ thuật-Công nghệ: Tháng 02 (en); Tháng 5 (vi); Tháng 8 (en); Tháng 10 (vi).
  • Khoa học Xã hội-Nhân văn-Kinh tế: Tháng 3 (en); Tháng 6 (vi); Tháng 9 (vi); Tháng 12 (vi).
  • Khoa học Giáo dục: Tháng 4 (vi) và Tháng 9 (en).

 

Chính sách truy cập tự do

Tạp chí áp dụng chính sách truy cập tự do đối với các bài báo đã xuất bản nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phổ biến, chia sẻ kiến thức, góp phần nâng cao thương hiệu Đại học và uy tín khoa học của tác giả. Độc giả được phép sử dụng các bài báo được công bố trên Tạp chí cho các mục đích hợp pháp và phi thương mại khác, phù hợp với các điều khoản ràng buộc của giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Lưu trữ

Tạp chí này sử dụng hệ thống LOCKSS để tạo ra một hệ thống lưu trữ phân tán giữa các thư viện thành viên và cho phép các thư viện này xây dựng các bộ sưu tập vĩnh viễn đối với tạp chí này vì mục đích bảo quản và khôi phục. Xem thêm...

 

Trách nhiệm pháp lý

Đại học Thái Nguyên và Ban biên tập Tạp chí không chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí hoặc thiệt hại nào dù trực tiếp hay gián tiếp liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng hoặc không thể sử dụng được các nội dung đăng tải trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (phiên bản in và phiên bản trực tuyến) bởi bất cứ bên nào, hoặc liên quan đến các sai sót, vi phạm bản quyền, hay những vi phạm tương tự khác của các tác giả bài báo đăng trên Tạp chí.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved