NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DEXAMETHASONE TRONG THỰC PHẨM CHỨC NĂNG BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ LỎNG SIÊU HIỆU NĂNG HAI LẦN KHỐI PHỔ | Hưng | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DEXAMETHASONE TRONG THỰC PHẨM CHỨC NĂNG BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ LỎNG SIÊU HIỆU NĂNG HAI LẦN KHỐI PHỔ

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/07/17

Các tác giả

1. Nguyễn Kiều Hưng Email to author, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an
2. Nguyễn Thanh Hải, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo này giới thiệu phương pháp xác định dexamethasone sử dụng thiết bị sắc ký lỏng siêu hiệu năng khối phổ hai lần (UPLC/MS/MS) đạt độ nhạy và độ chọn lọc cao, quy trình chiết mẫu đơn giản, thời gian phân tích nhanh. Mẫu được chiết bằng dung môi MeOH:H2O (9:1), pha động sử dụng nước và acetonitril (80:20),  khoảng tuyến tính của dexamethasone dao động trong khoảng 0,5 - 5,0 mg/kg, hệ số tương quan R2 > 0,99,  hiệu suất thu hồi dao động trong khoảng 73,33% - 103,4% với độ lệch chuẩn tương đối (RSD) từ 2,56 - 4,22% tương ứng. Khẳng định chất nghiên cứu bằng 4 ion đặc trưng, đáp ứng yêu cầu của quyết định 657/2002/EC của Cộng đồng chung Châu Âu. Phương pháp phù hợp cho việc xác định và định lượng dexamethasone trong thực phẩm chức năng.


Từ khóa


Dexamethasone; Glucocorticoid; UPLC/MS/MS; thực phẩm chức năng; Y tế.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved