NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI SẢN XUẤT LÚA NƯỚC TẠI HUYỆN BẮC HÀ, TỈNH LÀO CAI, GIAI ĐOẠN 2015 - 2019 | Cúc | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI SẢN XUẤT LÚA NƯỚC TẠI HUYỆN BẮC HÀ, TỈNH LÀO CAI, GIAI ĐOẠN 2015 - 2019

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 30/11/20                Ngày hoàn thiện: 19/12/20                Ngày đăng: 21/12/20

Các tác giả

1. Lưu Thị Cúc Email to author, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
2. Hoàng Văn Hùng, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
3. Hoàng Thị Phương, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Tóm tắt


Nghiên cứu tiến hành điều tra, phỏng vấn sâu 139 hộ với bước nhảy k = 4; Tổng hợp số liệu quan trắc môi trường 05 năm liên tiếp, từ 2015 – 2019 với các chỉ tiêu: nhiệt độ, lượng mưa và các hiện tượng thời tiết bất thường. Từ đó, đánh giá diễn biến và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới sản xuất lúa nước tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Trong 05 năm, nhiệt độ trung bình tại huyện Bắc Hà có xu hướng tăng lên, dao động từ 19,1oC – 19,5oC; Diễn biến nhiệt độ thay đổi thất thường; Số ngày rét đậm và rét hạn có xu hướng tăng lên; Lượng mưa trung bình năm thay đổi thất thường; Lượng mưa mùa mưa có xu hướng tăng; Ngược lại lượng mưa mùa khô có xu hướng giảm dần; Các hiện tượng thời tiết bất thường diễn ra với tần suất và cường độ tăng dần qua các năm. BĐKH tác động trực tiếp đến sản xuất lúa nước tại đây, hạn hán, mưa bão, rét đậm, rét hại,…khiến cho cây trồng thiếu nước tưới, cây sinh trưởng chậm, thậm chí là chết và đất có nguy cơ xói mòn, thoái hóa... Để ứng phó với các tác động tiêu cực này, người dân địa phương đã sử dụng các kiến thức bản địa, bao gồm: giống lúa nước địa phương, một số kỹ thuật canh tác truyền thống, các kiến thức truyền đời về thời vụ gieo trồng và dự báo thời tiết khí hậu bất lợi,...


Từ khóa


Biến đổi khí hậu; Bắc Hà; kiến thức bản địa; lúa nước; ứng phó.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Department of Natural Resources and Environment of Lao Cai Province, Synthesis report: Mission Implementation plan of the Paris agreement on climate change in Lao Cai province in 2019, 2019.

[2]. T. T. H. Dang, “The impact of climate change on the rice farming sector in Lao Cai province and proposing solutions,” Master Thesis, Hanoi National University, Hanoi, 2013.

[3]. T. M. Ha, T. M. Nguyen, H. T. T. Khuat, and L. H. Nguyen, “The impact of climate change on agriculture and adaptation to climate change in Van Ban district, Lao Cai province,” TNU Journal of science and technology, vol. 201, no. 03, pp. 115-120, 2019.

[4]. M. D. Nguyen, T. K. H. To, et al.,

Textbook of Applied Statistics, Economic Publishing House, 2016.

[5]. D. V. Tran, S. N. Ho, and G. T. T. Luu, “Indigenous Knowledge and Climate Change Adaptation Issues of Ethnic Minorities in Northern Uplands of Vietnam”, International workshop “Sustainable development and poverty reduction for ethnic minorities in the Northern Mountainous Provinces”, Thai Nguyen, 2014.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved