PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN PHƯƠNG SAI VÀ HỆ SỐ DI TRUYỀN GIỮA CÁC GIỐNG LỢN THUẦN DUROC, PIÉTRAIN, LANDRACE VÀ CÁC TỔ HỢP LAI CỦA CHÚNG TRÊN MỘT SỐ TÍNH TRẠNG KIỂM TRA NĂNG SUẤT | Bình | TNU Journal of Science and Technology
##article.pdf.pluginMissing##

Xem toàn màn hình ##common.fullscreenOff##

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved