QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU QUÂN ĐỘI TẠI HÀ NỘI, VIỆT NAM | Hân | TNU Journal of Science and Technology

QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU QUÂN ĐỘI TẠI HÀ NỘI, VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 15/12/18

Các tác giả

Cao Văn Hân Email to author, Tổng công ty xăng dầu quân đội , Hà nội, Việt Nam

Tóm tắt


Bài viết này mục đích phân tích đánh giá quy trình quản lý chuỗi cung ứng tại Tổng công ty Xăng dầu Quân đội (MPC), đánh giá thực trạng về quản lý logistic (hậu cần, vận tải, cung ứng, kho tàng…vv) từ đó đanh giá chu trình “mua – bán” cho giải pháp quản lý chuỗi cung ứng tại các đơn vị. Tác giả thu thập đầy đủ các dữ liệu thứ cấp, đánh giá các mục tiêu ưu - khuyết và nguyên nhân những hạn chế trong chuỗi cung ứng xăng dầu tại Tổng công ty, xác định các điểm yếu trong cung ứng và tìm ra các giải pháp hiệu quả giải quyết vấn đề đó. Kết quả là: thứ nhất các doanh nghiệp vừa và nhỏ (đại lý của MPC) được giải quyết thực thi việc quản lý trong chuỗi cung ứng để giảm chi phí và thúc đẩy kinh doanh nhằm thỏa mãn khách hàng tốt hơn. Tiếp đến là hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ đồng thời với lãnh đạo tổng MPC hỗ trợ qua hệ thống là hai điểm mạnh chính trợ giúp các đại lý thành công tham gia vào quản lý chuỗi. Ba là xác định rào cản chính trong SCM là nhân lực thiếu kiến thức và chưa đáp ứng được với yêu cầu của tổ chức. Cuối cùng là xác định các nhân tố tương quan thích hợp qua thực tế của SCM và vận hành tổ chức kinh doanh. Hơn nữa, đối với các nhà chính sách khuyến nghị hệ thống quản lý cung ứng thực tế cho ngành Xăng Dầu bằng cách phát triển SCM như cải thiện hệ thống CNTT và vận hành hệ thống đo lường và thử hóa nghiệm đánh giá chất lượng để nâng cao cơ chế vận hành tốt cho ngành Dầu khí.


Từ khóa


Quản lý chuỗi cung ứng; Các đại lý xăng dầu cấp tỉnh/huyện; Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, Thực tế vận hành SCM; Mạng/mạng lưới chuỗi cung ứng.

Tài liệu tham khảo


1. Ellinger, A., H. Shin, W. M. Northington, F. G. Adams, D. Hofman, and K. O'Marah. "The Influence of Supply Chain Management Competency on Customer Satisfaction and Shareholder Value. “Supply Chain Management: An International Journal 17, no. 3 (2012): 249-262.

2. Le Thanh Man (2011), Enhancing Competitiveness of Petroleum Business in Dong Thap Petroleum Trading Limited Company, National Economics University.

3. MOTV- Ministry of transportation (2009), reality competition in transport services in Vietnam-any chance for Vietnamese enterprises.

4. Pham Thi Phuong (2011), Finalizing the management of petroleum supply chain at Nam Dinh Gasoline Service Company Limited, National Economics University.

5. Nguyen Thanh Do, Nguyen Ngoc Huyen (2009), Business Management Textbook, National Economics University Publishing House.

6. John T. Phelan, Jr. P.E (2009). "Guest Column: Knowing When a WMS or WCS Is Right for Your Company". Supply & Demand Chain Executive. Enom, Inc.

7. Kaufmanv. (2010). Modal practices from the rationales behind Car & Public Transport use to coherent transport policies (case studies in France & Switzerland).

8. Sabry, A.,(2015), “The Impact of Supply-Chain Management Capabilities on Business Performance in Egyptian Industrial Sector”, International Journal of Business and Management, Vol. 10, No. 6, Canadian Center of Science and Education.

9. Sillanpää, Ilkka, (2010), Supply chain performance measurement in the manufacturing industry. University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Industrial Engineering and Management, University of Oulu, Finland Acta University.

10. Khan, N. R., Taha, S. M., Ghouri, A. M., Khan, M. R., & Yong, C. K. (2013). The impact of HRM practices on supply chain management success in SME. Scientific Journal of Logistics, 9(3), 177–189.

11. Mubarik, S., Warsi, A. Z., Nayaz, M., & Malik, T. (2012). Transportation outsourcing and supply chain performance: A study of Pakistan’s pharmaceutical industry. South Asian Journal of Management Sciences, 6(2), 35–41.

12. Muhammad, Z., Yi, F., Naz, A. S., & Saleem, A. (2015). An investigation of justice in supply chain trust and relationship commitment - An empirical study of Pakistan. Journal of Competitiveness, 7(1), 71–87. http://doi.org/10.7441/joc.2015.01.05

13. Kazemkhanlou, H. & Ahadi, H. R. (2014). Study of performance measurement practices in supply chain management: Proceedings of the 2014 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Bali, Indonesia, January 7 – 9, 2014

14. Noor, N., Saeed, R., & Lodhi, R. N. (2013). Factors affecting supply chain management effectiveness : A case of textile sector of Pakistan. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(11), 56–63

15. Truong Dinh Chien (2012), Distribution Channel Management, National Economics University Publishing House.

16. Worlbank (2012), Consultative Group meeting agreed on measures to lay the foundation for sustainable growth. The World Bank’s country partnership strategy 2012 – 2016 supports Vietnam to strengthen the economy’s competitiveness; enhance environmental sustainability; and expand social and economic opportunities for the poor. Global Partnership for Social Accountability (GPSA). Launched April 2012. See p. 47.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved