T. 182, S. 06/2 (2018)

KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ

Mục lục

Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)

TNU Journal Office
Bùi Ngọc Châu
3 - 9
Nguyễn Viết Quân
11 - 16
Bùi Xuân Bảng
17 - 22
Nguyễn Thùy Linh
23 - 30
Đỗ Xuân Đán
31 - 36
Ngô Thị Mỹ Thúy
37 - 44
Phạm Thị Thanh Thủy
45 - 52
Trần Tấn Hùng
53 - 61
Đỗ Thị Hồng Vân
63 - 69
Chu Tùng Lâm
71 - 78
Đỗ Thị Thơ
79 - 84
Nguyễn Thị Thúy Hà
85 - 92
Nguyễn Văn Sĩ
93 - 98
Nguyễn Tiến Lợi
99 - 104
Trần Trung Vỹ
105 - 112
Trần Nhật Hải
113 - 118
Trần Quốc Việt
119 -129
Trần Thị Thu Nhung
131 - 140
Đỗ Thị Mỹ Trang
141 - 152
Nguyễn Phương Hiệp
153 - 159
Nguyễn Hồng Hải
161 - 167
Lê Quang Anh
169 - 176
Nguyễn Văn Chung
177 - 182
Nguyễn Chí Thanh
183 - 188
Chu Thế Tiệp
189 - 194
Nguyễn Thị Hương Giang
195 - 200
Đặng Hoài Nam
201 - 209
Nguyễn Tiến Dũng
211 - 217
Vũ Quốc Thắng
219 - 226
Hoàng Thu Hiền, Nguyễn Thị Vân Hà
227 - 233
Cao Văn Hân
235 - 243
Trần Thu Hoài, Ngụy Thùy Trang
245 - 252
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved