TỔNG QUAN PHÂN LOẠI U LYMPHO KHÔNG HODGKIN Ở TRẺ EM | Thủy | TNU Journal of Science and Technology

TỔNG QUAN PHÂN LOẠI U LYMPHO KHÔNG HODGKIN Ở TRẺ EM

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 27/04/18

Các tác giả

1. Nguyễn Thu Thủy Email to author, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
2. Hoàng Quốc Huy, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Việc phân loại các u lympho ác tính không Hodgkin áp dụng cho người lớn và trẻ em đã trải qua nhiều lần sửa đổi lớn trong vòng hơn 40 năm qua. Hiện nay ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới vẫn áp dụng cách phân loại mô bệnh học (MBH)theo bảng công thức thực hành do dễ áp dụng, chi phí thấp. Tuy nhiên, bảng công thức thực hành cũng bộc lộ một số bất cập như có sự không tương xứng giữa độ mô học và tiến triển u trên lâm sàng đặc biệt trên trẻ em và không phân loại được dòng tế bào. Hiện nay, phân loại của Tổ chức y tế Thế giới (TCYTTG) 2001 vẫn còn được áp dụng rộng rãi và góp phần hiệu quả cao trong công tác chẩn đoán và điều trị bệnh nhân. Phân loại MBH theo TCYTTG 2008 là hệ thống phân loại chi tiết, có ý nghĩa thực tiễn nhưng chưa áp dụng rộng rãi ở Việt Nam do chi phí tốn kém và đòi hỏi bác sĩ Giải phẫu bệnh phải có hiểu biết sâu sắc về u lympho. Trong tương lai, cần áp dụng phân loại này trong thực hành chẩn đoán và điều trị.


Từ khóa


phân loại mô bệnh học; u lympho; u lympho không Hodgkin ở trẻ em; phân loại mô bệnh học theo Tổ chức y tế thế giới 2008; ung thư hệ miễn dịch

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved