NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG VÀ CHĂM SÓC HOA ĐỊA LAN TRẦN MỘNG XUÂN (Cymbidium lowianum) TẠI PHIA OẮC – PHIA ĐÉN, HUYỆN NGUYÊN BÌNH, TỈNH CAO BẰNG | Việt | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG VÀ CHĂM SÓC HOA ĐỊA LAN TRẦN MỘNG XUÂN (Cymbidium lowianum) TẠI PHIA OẮC – PHIA ĐÉN, HUYỆN NGUYÊN BÌNH, TỈNH CAO BẰNG

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 27/04/18

Các tác giả

1. Chu Hồng Việt Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Đào Thanh Vân, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên,
3. Đào Thị Thanh Huyền, Trường Đại học Kyushuu, Nhật Bản

Tóm tắt


Hoa địa lan Trần Mộng Xuân (Cymbidium lowianum) là giống hoa lan bản địa, được trồng thử nghiệm tại khu vực vườn Quốc gia Phia Oắc - Phia Đén, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Kết quả thực hiện các thí nghiệm về nhân giống và chăm sóc cho thấy: Tách 2 và 3 nhánh trong nhân giống đã cho số nhánh mới là 3,0 và 5,0 nhánh/chậu và số cành hoa/chậu là 2,0 và 4,0 cành hoa/chậu. Sử dụng giá thể là 50% xác than tổ ong + 50% bột xơ dừa trong nuôi trồng địa lan Trần Mộng Xuân cho số nhánh mới là 5,3 nhánh/chậu và số cành hoa/chậu là 6,7 cành hoa/chậu. Sử dụng phân bón qua lá Đầu Trâu 502 cho số nhánh mới cao là 8,0 nhánh/chậu và số cành hoa/chậu là 11,7 cành hoa/chậu.


Từ khóa


Cymbidium lowianum; Phia Oắc; Phia Đén; Thiên Nông, Đầu Trâu; Trần Mộng Xuân

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved