ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH SCHONLEIN-HENOCH Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG | Quyên | TNU Journal of Science and Technology

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH SCHONLEIN-HENOCH Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 27/10/23                Ngày hoàn thiện: 29/11/23                Ngày đăng: 01/12/23

Các tác giả

1. Tống Thị Quyên Email to author, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
2. Lê Quỳnh Chi, Bệnh viện Nhi Trung ương

Tóm tắt


Nghiên cứu mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh Schonlein-Henoch ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang trên 92 trẻ Schonlein-Henoch điều trị nội, ngoại trú tại khoa Miễn dịch - Dị ứng - Khớp, Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 5/2022 đến tháng 5/2023. Kết quả cho thấy, tỷ lệ nam/nữ là 1,8:1. Tuổi trung bình là 7,24 ± 2,55. Bệnh thường gặp nhất vào mùa đông (35,9%) và mùa xuân (31,5%). Biểu hiện lâm sàng gặp với tỷ lệ: ban xuất huyết (100%), triệu chứng tiêu hoá (94,6%), sưng đau khớp (68,5%), triệu chứng thận (2,2%), triệu chứng sinh dục ở trẻ nam (6,5%), sưng nề phần mềm (46,7%). Số lượng bạch cầu máu ngoại vi > 10G/l chiếm 72,8%; 53,3% bệnh nhân có CRP > 6 mg/l. Xét nghiệm nước tiểu cho thấy tỷ lệ tổn thương thận là 9,8%. Các triệu chứng lâm sàng bệnh Schonlein - Henoch ở trẻ em đa dạng, thường kết hợp giữa tổn thương ở da với tổn thương tiêu hóa, khớp hoặc thận. Xét nghiệm cho thấy tình trạng viêm kết hợp nhiễm trùng chiếm tỷ lệ tương đối cao.

Từ khóa


Schonlein – Henoch; Trẻ em; Tổn thương thận; Đau khớp; Bệnh viện Nhi Trung ương

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] C. H. Sunderkotter, B. Zelger, K. R. Chen et al., "Nomenclature of Cutaneous Vasculitis: Dermatologic Addendum to the 2012 Revised International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides," Arthritis Rheumatol, vol. 70, no. 2, pp. 171-184, 2018.

[2] S. Ozen, N. Ruperto, A. Pistorio et al., "EULAR/PRINTO/PRES criteria for Henoch-Schönlein purpura, childhood polyarteritis nodosa, childhood Wegener granulomatosis and childhood Takayasu arteritis: Ankara 2008. Part II: Final classification criteria," Ann Rheum Dis, vol. 69, no. 5, pp. 798-806, 2010.

[3] J. Gardner-Medwin, P. Dolezalova, C. Cummins, and T. Southwood, "Incidence of Henoch-Schönlein purpura, Kawasaki disease, and rare vasculitides in children of different ethnic origins," Lancet, vol. 360, no. 9341, pp. 1197-1202, 2002.

[4] M. Piram, C. Maldini, S. Biscardi et al., "Incidence of IgA vasculitis in children estimated by four-source capture-recapture analysis: a population-based study," Rheumatology (Oxford), vol. 56, no. 8, pp. 1358-1366, 2017.

[5] J. O. Shim, K. Han, S. Kim et al., "Ten-year Nationwide Population-based Survey on the Characteristics of Children with Henoch-Schӧnlein Purpura in Korea," J Korean Med Sci, vol. 33, no. 25, pp. 1-10, 2018.

[6] T. M. H. Le and T. H. Thuc, "Study on clinical and subclinical features of Scholein - henoch purpura in children at the Vietnam," (in Vietnamese), Journal of practical medicine, vol. 874, no. 6, pp. 91-94, 2013.

[7] V. D. Nguyen and T. D. T. Nguyen, "The progress of scholein - henoch purpura in children at the vietnam national children's hospital," Vietnam Medical Journal, vol. 518, no. 2, pp. 320-323, 2022.

[8] V. D. Pham, "Henoch-Schonlein Purpura in Children at Department of Pediatric, Bach Mai Hospital," VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, vol. 36, no. 1, pp. 91-97, 2020.

[9] Y. H. Lee, Y. B. Kim, and J. W. Koo, "Henoch-Schonlein Purpura in Children Hospitalized at a Tertiary Hospital during 2004-2015 in Korea: Epidemiology and Clinical Management," Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr, vol. 19, no. 3, pp. 175-185, 2016.

[10] H. H. Hwang, I. S. Lim, B. S. Choi et al., "Analysis of seasonal tendencies in pediatric Henoch-Schönlein purpura and comparison with outbreak of infectious diseases," Medicine (Baltimore), vol. 97, no. 36, pp. 1-9, 2018.

[11] O. Chen, X. Zhu, P. Ren et al., "Henoch Schonlein Purpura in children: clinical analysis of 120 cases," Afr Health Sci, vol. 13, no. 1, pp. 94-99, 2013.

[12] H. V. Phan, K. H. Tran, and D. T. Nguyen, "Study on clinical and subclinical features of henoch-schönlein purpura in children," Journal of clinical medicine, no. 60, pp. 31-39, 2020.

[13] O. B. Gayret, M. Erol, and H. T. Nacaroglu, "The Relationship of Neutrophil-Lymphocyte Ratio and Platelet-Lymphocyte Ratio with Gastrointestinal Bleeding in Henoch-Schonlein Purpura," Iran J Pediatr, vol. 26, no. 5, pp. 1-6, 2016.

[14] B. Makay, O. A. Gucenmez, M. Duman et al., "The relationship of neutrophil-to-lymphocyte ratio with gastrointestinal bleeding in Henoch-Schonlein purpura," Rheumatol Int, vol. 34, no. 9, pp. 1323-1327, 2014.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.9075

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved