XÂY DỰNG THÍ NGHIỆM TƯƠNG TÁC TRÊN MÀN HÌNH THÔNG QUA PHẦN MỀM TRACKER VIDEO ANALYSIS TRONG DẠY HỌC PHẦN “ĐỘNG HỌC” (VẬT LÍ 10) VÀ “DAO ĐỘNG” (VẬT LÍ 11) NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬT LÍ CỦA HỌC SINH | Hải | TNU Journal of Science and Technology
##article.pdf.pluginMissing##

Xem toàn màn hình ##common.fullscreenOff##

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved