NGHIÊN CỨU TỐI ƯU QUY TRÌNH CHẾ TẠO QUE THỬ PHÁT HIỆN NHANH ĐỘC TỐ CHOLERA BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ MIỄN DỊCH | Anh | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU TỐI ƯU QUY TRÌNH CHẾ TẠO QUE THỬ PHÁT HIỆN NHANH ĐỘC TỐ CHOLERA BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ MIỄN DỊCH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 02/01/24                Ngày hoàn thiện: 29/01/24                Ngày đăng: 31/01/24

Các tác giả

1. Tô Lan Anh, Viện Công nghệ mới - Viện Khoa học và Công nghệ quân sự
2. Trần Thị Thanh Quỳnh, Viện Công nghệ mới - Viện Khoa học và Công nghệ quân sự
3. Đặng Phương Nam, Viện Công nghệ mới - Viện Khoa học và Công nghệ quân sự
4. Đinh Thị Hoa, Viện Công nghệ mới - Viện Khoa học và Công nghệ quân sự
5. Vũ Ngọc Toán, Viện Công nghệ mới - Viện Khoa học và Công nghệ quân sự
6. Nguyễn Thị Xuân, Viện Công nghệ mới - Viện Khoa học và Công nghệ quân sự
7. Nguyễn Minh Trí, Viện Công nghệ mới - Viện Khoa học và Công nghệ quân sự
8. Nguyễn Khánh Hoàng Việt Email to author, Viện Công nghệ mới - Viện Khoa học và Công nghệ quân sự

Tóm tắt


Độc tố cholera (CT) sinh tổng hợp bởi vi khuẩn Vibrio cholerae là một trong những tác nhân phổ biến nhất gây ngộ độc trong nguồn nước, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển. Việc phát hiện nhanh CT có ý nghĩa quan trọng để kiểm soát chất lượng vệ sinh nguồn nước sinh hoạt và ăn uống cũng như chẩn đoán nhanh nguyên nhân gây ngộ độc từ vi khuẩn V. cholerae, giúp ngăn ngừa nguy cơ bùng phát thành đại dịch. Trong nghiên cứu này, que thử phát hiện nhanh CT được chế tạo dựa trên kỹ thuật sắc ký miễn dịch kẹp đôi và đánh giá các đặc tính kỹ thuật chính. Nồng độ kháng thể phun trên vạch kiểm chứng và vạch thử nghiệm được khảo sát lần lượt là 1,3 µg/cm và 4 µg/cm. Huyền phù nano vàng kích thước 15±2 nm, OD520=1 được tổng hợp và cộng hợp với kháng thể bắt giữ ở nồng độ 200 µg/mL trong điều kiện pH 9. Que thử có khả năng phát hiện CT ở ngưỡng phát hiện 10 ng/mL trong thời gian 10 phút. Độ nhạy và độ đặc hiệu của que thử lần lượt là 96,97% và 100%. Những kết quả này là cơ sở để chế tạo các bộ sinh phẩm phát hiện nhanh tác nhân sinh học gây bệnh trong nước và thực phẩm.

Từ khóa


Tác nhân gây bệnh ngộ độc thực phẩm; Độc tố cholera; Vibrio cholerae; Sắc ký miễn dịch; Que thử phát hiện nhanh

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] M. Ali, A. R. Nelson, A. L. Lopez, and D. A. Sack, “Updated global burden of cholera in endemic countries,” PLoS Negl. Trop. Dis., vol. 9, no. 6, pp. 1-13, 2015.

[2] J. J. Mekalanos, E. J. Rubin, and M. K. Waldor, “Cholera: Molecular basis for emergence and pathogenesis,” FEMS Immunology & Medical Microbiology, vol. 18, pp. 241-248, 1997.

[3] D. Margosch, M. Moravek, M. G. Gänzle, E. Märtlbauer, R. F. Vogel, and M. A. Ehrmann, “Effect of high pressure and heat on bacterial toxins,” Food Technology and Biotechnology, vol. 43, no. 3, pp. 211–217, 2005.

[4] J. Ye et al., “Real-Time Cell Analysis for Monitoring Cholera Toxin-Induced Human Intestinal Epithelial Cell Response,” Curr. Microbiol., vol. 70, no. 4, pp. 536–543, 2015.

[5] S. Achtsnicht et al., “Sensitive and rapid detection of cholera toxin subunit B using magnetic frequency mixing detection,” PLoS One, vol. 14, no. 7, pp. 1-15, 2019.

[6] K. Hoshino et al., “Development and evaluation of a multiplex PCR assay for rapid detection of toxigenic Vibrio cholerae O1 and O139,” FEMS Immunology & Medical Microbiology, vol. 20, no. 3, pp. 201-207, 1998.

[7] J. F. Mehrabadi, P. Morsali, H. R. Nejad, and A. A. I. Fooladi, “Detection of toxigenic Vibrio cholerae with new multiplex PCR,” J. Infect. Public Health, vol. 5, no. 3, pp. 263–267, 2012.

[8]. W. Leng, P. Pati, and P. J. Vikesland, “Room temperature seed mediated growth of gold nanoparticles: mechanistic investigations and life cycle assesment,” Environ. Sci. Nano, vol. 2, no. 5, pp. 440–453, 2015.

[9] E. Yamasaki et al., “Development of an immunochromatographic test strip for detection of cholera toxin,” BioMed Research International, vol. 2013, pp. 1-7, 2013.

[10] E. Frohnmeyer et al., “Aptamer lateral flow assays for rapid and sensitive detection of cholera toxin,” Analyst, vol. 144, no. 5, pp. 1840-1849, 2019.

[11] D. M. Pham and V. L. Hoang, “Studying Development of Rapid Test to Detect Vibrio Cholerae Toxin,” Journal of Military Pharmaco-medicine, vol. 2, pp. 18-26, 2015.

[12] Abcam, “Indirect ELISA protocol,” 2022. [Online]. Available: https://www.abcam.com/protocols indirect-elisa-protocol. [Accessed Oct. 15, 2022].

[13] L. A. To, T. T. Q. Tran, K. H. V. Nguyen, V. T. To, N. V. H. Nguyen, N. T. Nguyen, and Q. H. Le, “Development of immunochromatographictest strip for rapid detection of shiga toxin type 2 in food,” Journal of Analytical Sciences, vol. 4, pp. 9–19, 2018.

[14] T. S. M. Tran, T. K. T. Nguyen, and Q. H. Le, “Development of a Lateral Flow Immunoassay for Rapid Detection of Staphylococcal Enterotoxins in Milk,” VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, vol. 31, no. 1, pp. 23–31, 2015.

[15] M. Amini et al., “Optimising effective parameters to improve performance quality in lateral flow immunoassay for detection of PBP2a in methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA),” J. Exp. Nanosci., vol. 15, no. 1, pp. 266–279, 2020.

[16] W. Wang, L. Liu, L. Xu, H. Kuang, J. Zhu, and C. Xu, “Gold-Nanoparticle-Based Multiplexed Immunochromatographic Strip for Simultaneous Detection of Staphylococcal Enterotoxin A, B, C, D, and E,” Part. Part. Syst. Charact., vol. 33, no. 7, pp. 388–395, 2016.

[17] T. Lu et al., “Rapid detection of Shiga toxin type II using lateral flow immunochromatography test strips of colorimetry and fluorimetry,” Analyst, vol. 145, no. 1, pp. 76–82, 2020.

[18] K. H. Ching, A. Lin, J. A. McGarvey, L. H. Stanker, and R. Hnasko, “Rapid and selective detection of botulinum neurotoxin serotype-A and -B with a single immunochromatographic test strip,” J. Immunol. Methods, vol. 380, no. 1–2, pp. 23–29, 2012.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.9523

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved