ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ VÀ NƠI SỐNG CỦA LOÀI BÌNH VÔI (Stephania brachyandra Diels) TẠI VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN | Giang | TNU Journal of Science and Technology

ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ VÀ NƠI SỐNG CỦA LOÀI BÌNH VÔI (Stephania brachyandra Diels) TẠI VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/10/17

Các tác giả

1. Trần Thị Hương Giang Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Ngô Thế Long, Trường Đại học Hùng Vương
3. Nguyễn Thị Xuân Viên, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Thị Thu Hoàn, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
5. Hoàng Thị Diệu, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu này tập trung vào các đặc điểm phân bố và nơi sống của loài Bình vôi (Stephania brachyandra Diels), một trong số những loài cây thuốc quý của Việt Nam và đang có nguy cơ tuyệt chủng tại vườn quốc gia Ba Bể. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Bình vôi phân bố ở địa hình chủ yếu là núi đất xen đá, độ dốc bình quân 40- 450 và có nhiều nơi dốc đứng. Bình vôi xuất hiện ở độ cao từ 200 đến 1000 m so với mực nước biển tại Ba Bể. Có thể sinh trưởng dưới nhiều trạng thái rừng khác nhau. Các loài cây xuất hiện nơi Bình vôi phân bố trên 2 đai độ cao tại khu vực nghiên cứu điều tra: Ô rô, Nghiến, Thông pà cò, Trâm trắng, Trâm, Nhọc đá, Trai đỏ, Sếu, Thôi ba, Thích bắc bộ. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở góp phần đề xuất giải pháp giúp bảo tồn và hướng tới phát triển nhân rộng loài cây thuốc quý, hiếm này.


Từ khóa


Bắc Kạn, Bình vôi, phân bố, Vườn quốc gia Ba Bể

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved