TNU Journal of Science and Technology

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (ISSN 1859-2171, 2374-9098; e-ISSN 2615-9562) là một tạp chí học thuật đa ngành có bình duyệt của Đại học Thái Nguyên. Tạp chí đã được lập chỉ mục ACI từ năm 2020.

Tạp chí xuất bản các bài báo nghiên cứu nguyên gốc cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Các lĩnh vực “Khoa học” bao gồm cả Khoa học tự nhiên và Khoa học Xã hội-Nhân văn và Kinh tế. Hằng năm xuất bản định kỳ một số tập hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tạp chí bao gồm năm chuyên san, mỗi chuyên san là một ấn phẩm định kỳ độc lập, có Ban biên tập riêng, bao gồm: Khoa học Nông nghiệp-Lâm nghiệp-Sinh học-Y Dược, Khoa học Xã hội Nhân văn và Kinh tế; Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ; Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Khoa học Giáo dục. Tạp chí áp dụng chính sách truy cập tự do. Các thông tin mô tả bài báo (siêu dữ liệu) có thể dễ dàng trích xuất theo các dạng thức chuẩn như BibTex, RIS, EndNote... để tạo thư viện tài liệu tham khảo cho các phần mềm trích dẫn tự động.

Thông báo

 

Kết quả rà soát đánh giá các tạp chí ACI

 

Ngày 25/7/2023, Hệ thống chỉ mục tạp chí Đông Nam Á (ACI) đã thông báo kết quả rà soát, đánh giá lại các tạp chí đã được chỉ mục trong Hệ thống ACI. Sau rà soát 661 tạp chí đã được chấp nhận chỉ mục trước đó, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên là một trong số 405 tạp chí đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, và được tiếp tục chỉ mục trong Hệ thống trích dẫn ACI. Xin chúc mừng Tạp chí và các tác giả.

Xem thông tin chi tiết tại đây: LINK.

 
Đã đăng: 2023-08-03 Chi tiết...
 

Định danh DOI cho các bài báo

 

Từ số 6, tập 226 trở đi, mọi bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN sẽ được gán DOI (mã định danh đối tượng số).

 
Đã đăng: 2021-07-23 Chi tiết...
 

Bài báo xuất bản trong năm 2020 được chỉ mục trong ACI

 
Các bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên từ tháng 01/2020 (Tập 225, số 1) trở đi đã được lập chỉ mục trong Hệ thống trích dẫn Đông Nam Á (ACI).  
Đã đăng: 2021-05-17 Chi tiết...
 
Các thông báo khác...
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved