ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÂN LOẠI RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI NGUỒN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG QUANG TRUNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN | Huyền | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÂN LOẠI RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI NGUỒN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG QUANG TRUNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 08/12/21                Ngày hoàn thiện: 31/12/21                Ngày đăng: 31/12/21

Các tác giả

1. Chu Thị Hồng Huyền Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Hồng Viên, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Thu Huyền, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Thị Đông, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện tại tổ 1, 2, 3 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên nhằm đánh giá công tác phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn sau đề án thí điểm của thành phố. Các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm: Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu, điều tra xã hội học, toán học.  Kết quả nghiên cứu cho thấy: 100% các hộ gia đình, hộ kinh doanh trên địa bàn đều đồng thuận, ủng hộ đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn của thành phố; 89,15% số hộ đã biết cách phân loại rác; 90,55% số hộ bỏ rác đúng nơi quy định; đa số các hộ dân đã phân loại rác thải sinh hoạt và số hộ thực hiện phân loại rác đạt tỷ lệ 56,14%; số hộ sử dụng dụng cụ phân loại rác được phát đúng mục đích và đổ rác đúng giờ chưa cao. mặc dù đã thực hiện tuyên truyền đến từng hộ dân theo đề án thí điểm 4 phường của thành phố nhưng chưa giải quyết được triệt để lượng chất thải sinh hoạt phát sinh. Nghiên cứu cũng đã đề xuất được những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phân loại rác thải tại nguồn: cần được tiến hành đồng bộ, thu hút được sự tham gia của toàn dân, thu gom đúng giờ, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.

Từ khóa


Rác thải sinh hoạt; Phân loại rác thải; Bảo vệ môi trường; Phường Hoàng Văn Thụ; Thành phố Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] T. H. V. Nguyen, T. H. H. Chu, T. D. Nguyen, and T. H. Nguyen, “Study on the household waste sorting at source in groups 1, 2, 3 Hoang Van Thu ward, Thai Nguyen city,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no. 08, pp. 365-370, 2021.

[2] T. N. T. Nguyen, “Evaluating current status and proposing solutions for domestic solid wastes management in BacNinh province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 06, pp. 355-361, 2020.

[3] T. H. V. Nguyen and T. H. H. Chu, “Building waste management model in Quang Bach commune, Cho Don district, Bac Kan province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 189, no. 13, pp. 135-142, 2018.

[4] T. H. V. Nguyen, T. P. Vu, T. H. Nguyen, and T. H. N. Pham, “Education to raise awareness about limiting plastic waste for preschool children and primary school pupils in Thai Nguyen city and Song Cong city, Thai Nguyen province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 04, pp. 126-132, 2020.

[5] V. G. Ngo, M. C. Cao, and T. N. T. Nguyen, “The current situation and solutions to improve the efficentcy of domestic solid waste management in Dien Bien district, Dien Bien province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 06, pp. 336-404, 2020.

[6] Thai Nguyen City People's Committee, Propaganda materials to the community, Project on classification of domestic waste at source in Thai Nguyen city, period 2017-2020, 2017.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5332

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved