T. 226, S. 18 (2021)

KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ

Mục lục

Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)

TNU Journal Office
PDF
01 - 02
Nguyễn Danh Nam
PDF
03 - 11
Dương Thị Tình
PDF
12 - 20
Nguyễn Thị Thu Hà
PDF
21 - 27
Lưu Hớn Vũ
PDF
28 - 37
Nguyễn Hữu Thu
PDF
38 - 47
Tôn Nữ Thị Sáu, Đỗ Phước Sang, Phạm Thị Thu Trang
PDF
48 - 55
Nguyễn Chí Hải
PDF
56 - 64
Nguyễn Khánh Như
PDF
65 - 72
Lê Thái Phượng
PDF
73 - 81
Bùi Linh Phượng, Vũ Thị Thu Loan
PDF
82 - 90
Nguyễn Thị Mai Linh, Nguyễn Thị Tuyết, Đặng Văn Minh, Hữu Thị Mai Hoa
PDF
91- 98
Lê Vũ Phương Thảo
PDF
99 - 106
Nguyễn Danh Nam, Trịnh Ngọc Liên
PDF
107 - 115
Huỳnh Quốc Tuấn, Nguyễn Giác Trí, Dương Thị Huỳnh Như
PDF
116 - 123
Nguyễn Thị Thu Hương
PDF
124 - 131
Nguyễn Ngọc Thùy, Nguyễn Minh Phước, Hoàng Hà Anh
PDF
132 - 141
Nguyễn Tuấn Anh
PDF
142 - 146
Nguyễn Minh Thắng, Nguyễn Tất Thắng
PDF
147 - 154
Đồng Văn Quân
PDF
155 - 161
Lê Thái Phượng
PDF
162 - 171
Trương Đức Giao
PDF
172 - 176
Đinh Thị Vững
PDF
177 - 184
Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Hồng Viên, Chu Thị Hồng Huyền
PDF
185 - 192
Phan Kim Ngân, Nguyễn Đăng Độ
PDF
193 - 202
Nguyễn Thế Huấn, Vũ Thị Thanh Thủy, Trần Quốc Long
PDF
203 - 210
Lê Thái Phượng, Tô Văn Hạnh, Phạm Thị Chi
PDF
211 - 220
Trần Hải Đăng, Nguyễn Thị Quỳnh, Dương Minh Ngọc, Nguyễn Đức Quang, Trần Thị Ngọc Huyền
PDF
221 - 228
Nguyễn Thị Thu Trang
PDF
229 - 237
Nguyễn Thị Hồng Mây, Trần Thu Trang
PDF
238 - 243
Vi Thùy Linh, Nguyễn Thị Bích Liên, Chu Thành Huy
PDF
244 - 251
Nguyễn Minh Thùy, Kiều Thị Mai, Nguyễn Thị Mai Hương
PDF
252 - 261
Nguyễn Thị Thúy
PDF
262 - 269
Trần Thạch, Võ Thị Học Trường, Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc, Huỳnh Quốc Tuấn
PDF
270 - 277
Trần Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thu Hường, Vi Thùy Linh, Nguyễn Thị Bích Liên
PDF
278 - 287
Đinh Thị Thi, Lê Thái Phượng
PDF
288 - 295
Nguyễn Thị Uyên, Hoàng Văn Mạnh, Nguyễn Phương Linh
PDF
296 - 305
Trần Thị Nhung, Nguyễn Thị Lan Anh, Lê Thị Hoài Anh
PDF
306 - 316
Chu Thị Hồng Huyền, Nguyễn Thị Hồng Viên, Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Thị Đông
PDF
317 -322
Đỗ Thị Ngọc Như, Vương Ánh Dương, Nguyễn Thái Quỳnh Chi, Hoàng Khôi
PDF
323 - 331
Nguyễn Thị Thảo Nguyên
PDF
332 - 337
Phùng Thị Thu Hiền, Đinh Thị Huyền, Chu Thị Thúy Hằng, Đoàn Phương Linh, Hứa Nguyễn Ngọc Mai
PDF
338 - 346
Nguyễn Thị Mai Hương, Bùi Thị Sen
PDF
347 - 355
Đặng Hoàng Ánh, Trần Thị Thùy Trang
PDF
356 - 360
Lê Thái Phượng
PDF
361 - 371
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved