T. 203, S. 10 (2019)

KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Mục lục

Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

Văn phòng Tạp chí
PDF
1-2
Cao Xuân Tuyển
3-8
Phạm Đức Long
9-14
La Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Dự
15-22
Nguyễn Hồng Nam, Laurent Van De Steene
23-29
Mai Thị Ngọc Hà
31-35
Nguyễn Thị Nguyễn Thị Dung
37-41
Nguyễn Quang Thi, Trần Công Mạnh, Nguyễn Thế Tiến, Nguyễn Xuân Phục
43-50
Nguyễn Duy Chinh
51 - 58
Lê Ngọc Trúc, Nguyễn Phùng Quang, Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Hồng Quang
59 - 65
Nguyễn Tiến Đức, Mạc Duy Hưng, Nguyễn Xuân Thành
67 - 73
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved