T. 226, S. 09 (2021)

SỐ ĐẶC BIỆT

Mục lục

Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)

TNU Journal Office
Bùi Văn Lương, Phương Hữu Khiêm, Đỗ Anh Tài
3 - 10
Hoàng Văn Phụ, Hà Xuân Linh, Lê Thu Trà
11 - 21
Nguyễn Thị Phương Thảo
22 - 29
Đồng Mạnh Cường, Trần Minh Châu
30 - 37
Dương Thạch Quyên, Trương Minh Đức, Phạm Thị Tuấn Linh
38 - 45
Vũ Thị Kim Chi
46 - 56
Nguyễn Thị Hoa Hồng, Nguyễn Tuấn Dũng
57 - 64
Chinda Somfongbouthtakhan
65 - 72
Nguyễn Thị Lương, Vũ Đức Anh, Tôn Thị Minh Khánh, Lê Viết Nhất, Võ Hữu Công
73 - 78
Serth Sedthiphonh, Trần Quốc Toàn, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Quốc Dũng
79 - 86
Đặng Hoàng Hà, Đỗ Thị Minh Phương, Hoàng Bằng Lâm
87 - 92
Đàm Hà Lương Thanh, Đặng Thị Thái Hà
93 - 99
Phạm Minh Hẹn, Nguyễn Văn Thành, Võ Hữu Công
100 - 107
Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Nga
108 - 116
Dương Đức Minh, Nguyễn Ngân Hà
117 - 125
Cao Thị Nhung Trang, Nguyễn Thị Hoa
126 - 132
Hà Xuân Linh, Trần Quốc Toàn
133 - 138
Dương Thị Thái, Hà Trọng Quỳnh, Phạm Thị Tuấn Linh
139 - 146
Dương Thị Thảo, Phạm Thị Tuấn Linh
147 - 153
Khamla PHOMMANY
154 - 160
Đặng Trung Kiên, Trần Thị Thùy Linh
161 - 167
Sengthong Vongphachanh
168 - 173
Đỗ Lệ Hà
174 - 179
Đàm Hà Lương Thanh, Hà Xuân Linh, Đặng Thị Thái Hà
180 - 188
Lưu Hồng Sơn, Đinh Thị Kim Hoa, Nguyễn Thị Tình, Nguyễn Hữu Thọ, Tạ Thị Lượng, Đặng Thị Thái Hà
189 - 195
Hoàng Quý Nhân, Đặng Thị Thái Hà
196 - 203
Đỗ Thị Tuyến, Đỗ Thị Thu Hồng
204 - 211
Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Thị Lan Anh, Phạm Thị Tuấn Linh
212 - 219
Nguyễn Tiến Đạt
220 - 225
Nguyễn Tuấn Dũng
226 - 231
Nguyễn Thị Bích Hạnh
232 - 239
Hoàng Văn Phụ, Hà Xuân Linh, Đặng Hoàng Hà
240 - 249
Trần Thị Thanh Xuân, Nguyễn Tú Anh
250 - 260
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
261 - 269
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved