T. 228, S. 07 (2023)

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Mục lục

Công nghệ Thông tin và Truyền thông

TNU Journal Office
PDF
Nguyễn Thị Lương, La Quốc Thắng, Trần Nhật Quang, Dương Bảo Ninh, Nguyễn Hữu Khánh, Phan Thị Thanh Nga, Trần Ngô Như Khánh, Trần Thống
3 - 11
Vũ Thành Vinh, Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Hữu Khánh, Nguyễn Xuân Kiên
PDF
12 - 19
Lê Thị Thuấn
PDF
20 - 27
Đỗ Thị Chi, Lê Văn Thuỷ, Lê Sơn Thái, Mã Văn Thu
PDF
28 - 36
Dương Ngọc Hùng, Nguyễn Tùng Linh, Nguyễn Minh Tâm
37 - 45
Nguyễn Vũ Hải, Vũ Quang Huy, Hà Văn Ninh, Trần Quang Quý, Ngô Hữu Huy
PDF
46 - 54
Hoàng Văn Thực, Nguyễn Anh Tuấn
PDF
55 - 62
Lưu Bách Hưng, Lâm Sinh Công, Nguyễn Nam Hoàng
PDF
63 - 72
Bùi Ngọc Tuấn
PDF
73 - 79
Ngô Thị Hồng Gấm, Phan Đình Binh, Nguyễn Đình Thi
PDF
80 - 91
Nguyễn Xuân Tiến, Trần Thanh Đại, Trịnh Văn Hà, Tô Hữu Nguyên, Nguyễn Thị Duyên
PDF
92 - 99
Vũ Huy Lượng, Nguyễn Thị Mai Phương, Phạm Văn Ngọc, Nguyễn Văn Sinh, Trần Văn Cảnh
PDF
100 - 107
Đỗ Thị Bắc, Soulivong Phonekeopaserth, Khit Bounsaveng
PDF
108 - 118
Lương Thị Thảo Hiếu, Phạm Thị Thùy, Nguyễn Khắc Hiệp
PDF
119 - 126
Trần Văn Long, Bùi Việt Hương
PDF
127 - 134
Nguyễn Toàn Thắng, Đinh Xuân Lâm, Võ Chí Đông, Đỗ Mạnh Dũng, Đỗ Thị Phượng
PDF
135 - 143
Trương Phi Hồ, Lê Thị Ngọc Ánh, Phan Xuân Khiêm, Phạm Duy Trung
144 - 151
Lê Công Đoàn, Huỳnh Cao Thế Cường
PDF
152 - 160
Nguyễn Văn Nghị, Lại Thị Thu Vân, Hà Như Tuấn, Lê Minh Hiếu, Lê Thị Bích Hằng
PDF
161 - 171
Dương Đức Anh, Nguyễn Quang Hoan, Nguyễn Hồng Vũ, Nguyễn Tài Tuyên, Nguyễn Quang Trí
172 - 180
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved