T. 228, S. 11 (2023)

KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ

Mục lục

Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)

TNU Journal Office
PDF
01 - 02
Nguyễn Thiên Tân, Chử Văn Tuyên
PDF
03 - 09
Nguyễn Xuân Vinh
PDF
10 - 17
Trương Trí Thông, Phan Thành Đạt
PDF
18 - 26
Đàm Thị Uyên, Phan Thị Hoan
PDF
27 - 35
Dương Thị Huyền, Nguyễn Văn Cửu
PDF
36 - 44
Trần Ngọc Anh, Tăng Thị Thùy Ngân
PDF
45 - 52
Đinh Thị Ngọc Lan, Đoàn Thị Thanh Hiền
PDF
53 - 60
Đàm Thị Uyên, Nguyễn Thị Thảo
PDF
61 - 69
Nguyễn Thu Quỳnh, Phạm Nguyễn Triệu Huy, Lê Thị Ngọc Hoài, Phạm Thị Châm Anh
PDF
70 - 79
Nguyễn Thị Mai Hương, Võ Thị Ngân
PDF
80 - 90
Lê Thái Phượng, Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Xuân Vinh
PDF
91 - 98
Nguyễn Hà Thu, Nguyễn Đức Dũng, Lê Hoàng Lộc, Đỗ Hoàng Sơn, Nguyễn Nhật Bổn
PDF
99 - 106
Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Thị Huỳnh Như, Đỗ Thị Như Ý, Huỳnh Quốc Tuấn
PDF
107 - 114
Trần Công Điển
PDF
115 - 122
Trần Hoàng Long, Nguyễn Thị Quế Như, Đỗ Thị Yến Nhi, Huỳnh Quốc Tuấn
PDF
123 - 130
Lê Vũ Quỳnh Nga, Trần Thị Thu Trang, Lê Thị Nhung, Lê Thị Khánh Linh
PDF
131 - 140
Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Xuân Thịnh, Nguyễn Diệp Nhi, Nguyễn Thu Trang
PDF
141 - 150
Ngô Thị Quang
PDF
151 - 158
Đàm Thị Uyên, Ngô Thị Thu Hằng
PDF
159 - 167
Đỗ Hằng Nga, Nguyễn Văn Nghị
PDF
168 - 173
Lưu Hớn Vũ
PDF
174 - 183
Nguyễn Văn Tâm, Phạm Ngọc Vũ
PDF
184 - 191
Đàm Thị Uyên, Nguyễn Thanh Huế
PDF
192 - 201
Nguyễn Ngọc Hoa Kỳ, Lê Anh Linh, Võ Khắc Trường Thi, Võ Khắc Trường Thanh
PDF
202 - 207
Phạm Đức Trọng, Nguyễn Đức Cảnh, Phạm Công Đạt, Hoàng Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Minh Hằng, Võ Hữu Công
PDF
208 - 217
Nguyễn Thị Huyền Trang
PDF
218 - 227
Phạm Văn Hóa
PDF
228 - 236
Hà Thị Thu Thủy, Ngọ Văn Tuấn
PDF
237 - 242
Nguyễn Xuân Vinh
PDF
243 - 252
Hoàng Đà
PDF
253 - 259
Nguyễn Viết Hà
PDF
260 - 266
Nguyễn Đức Việt, Quách Thị Hương
PDF
267 - 271
Lê Văn Công
PDF
272 - 277
Nguyễn Thị Thu Hà
PDF
278 - 286
Dương Thế Hiền
PDF
287 - 294
Nguyễn Minh Tuấn, Mai Thị Hồng Vĩnh, Trần Lệ Quyên
PDF
295 - 301
Trần Thị Thanh Quý, Phạm Viết Cường, Nguyễn Thị Thảo Nguyên
PDF
302 - 309
Trần Thị Hồng, Lương Thị Mỹ Chải
PDF
310 - 323
Lý Văn Sỹ, Nguyễn Thị Minh Thu
PDF
324 - 330
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved