T. 228, S. 15 (2023)

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Mục lục

Công nghệ Thông tin và Truyền thông

TNU Journal Office
Hồ Thị Tuyến, Lê Hoàng Hiệp
PDF
3 - 10
Trần Anh Tú, Đặng Xuân Bảo
PDF
11 - 19
Trần Thanh Phương, Ngô Đức Vĩnh, Hà Mạnh Toàn, Đỗ Năng Toàn, Nông Minh Ngọc
PDF
20 - 28
Phạm Văn Việt
29 - 36
Nguyễn Thị Thanh Thảo, Nguyễn Thị Mỹ Dung
37 - 44
Nguyễn Hữu Khánh
PDF
45 - 53
Trần Thị Ngà, Bùi Thu Giang
PDF
54 - 62
Nguyễn Thế Hải, Vũ Thị Thanh Thủy, Trần Thị Mai Hương, Vũ Thị Nguyên, Nguyễn Duy Lâm
PDF
63 - 70
Nguyễn Văn Nghị, Phạm Thị Hiên, Đinh Văn Hùng, Lê Thị Bích Hằng
PDF
71 - 78
Hoàng Văn Mạnh, Đỗ Nam, Phạm Mạnh Thắng
PDF
79 - 87
Lại Minh Tuấn, Phạm Tiến Mạnh, Đồng Thị Thùy Linh
88 - 95
Trần Thị Xuân
96 - 103
Vũ Huy Lượng, Nguyễn Thị Mai Phương
104 - 111
Đặng Thị Hiên, Nguyễn Thanh Tùng, Vũ Ngọc Kiên, Đào Huy Du
112 - 118
Phạm Xuân Tích, Nguyễn Đình Dương
PDF
119 - 125
Lê Thuý Phương Như, Nguyễn Thanh Huy
126 - 135
Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thanh Tùng, Đào Huy Du, Vũ Ngọc Kiên
136 - 141
Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Văn Tảo
PDF
142 - 149
Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thanh Tùng, Vũ Ngọc Kiên, Đào Huy Du
150 - 156
Phạm Minh Chuẩn, Trần Mạnh Tuấn, Cù Kim Long, Nguyễn Hồng Tân
PDF
157 - 163
Nguyễn Văn Nghị, Đinh Tiến Thành, Đỗ Mạnh Hùng Anh, Nguyễn Tấn Đạt, Đặng Hoàng Hạnh Nguyên
PDF
164 - 172
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
PDF
173 - 180
Trương Phi Hồ, Trương Quang Bình, Nguyễn Vinh Quang, Nguyễn Nhất Hải, Phạm Duy Trung
181 - 189
Trương Minh Phương, Trần Thị Lượng
190 - 199
Đặng Xuân Bảo, Hoàng Thanh Nam
PDF
200 - 207
Phạm Thu Hương
PDF
208 - 214
Phạm Đình Thành
PDF
215 - 223
Lê Hoàn, Nguyễn Quỳnh Anh, Phạm Nhất Linh
224 - 234
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved