T. 227, S. 04 (2022)

KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (SỐ TIẾNG ANH)

Mục lục

Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)

TNU Journal Office
01 - 02
Nguyễn Thanh Mai, Nguyễn Xuân Trường
03 - 11
Ngô Mỹ Trân, Trần Thị Bạch Yến, Phạm Thanh Thảo
12 - 19
Hà Triệu Huy
20 - 29
Lê Đình Hà My, Trần Quốc Thao
30 - 37
Hà Triệu Huy
38 - 49
Vũ Văn Tuấn, Bế Hoài Anh
50 - 58
Nguyễn Văn Cảnh
59 - 68
Nguyễn Thị Khánh Chi
69 - 75
Phạm Thị Tuấn Linh, Lê Quốc Thanh
76 - 83
Phạm Mai Linh
84 - 90
Nguyễn Thị Bích Hạnh
91 - 99
Nguyễn Diệu Minh Chân Như
100 - 108
Phạm Thị Hoàng Ngân
109 - 114
Hà Triệu Huy
115 - 123
Lê Thị Khánh Linh
124 - 130
Nguyễn Thị Khánh Chi
131 - 137
Ammone Phomphiban, Nguyễn Danh Nam
138 - 146
Lê Thị Bích Vân
147 - 152
Nguyễn Thị Bích Ngọc, Bùi Đắc Trung
153 - 161
Ngô Thị Thu Trang, Đinh Thị Hà
162 - 169
Trần Mỹ Dung, Nguyễn Thị Minh Loan
170 - 177
Hoàng Hương Ly
178 - 185
Nguyễn Thị Thu Hương
186 - 194
Nguyễn Dương Hà, Trần Thị Phương
195 - 202
Phạm Hùng Thuyên
203 - 209
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved