T. 209, S. 16 (2019)

KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ

Mục lục

Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)

TNU Journal Office
PDF
1 - 2
Vi Thị Phương, Lã Thùy Linh
PDF
3 - 8
Nguyễn Ngọc Bính, Nguyễn Tiên Phong
PDF
9 - 15
Hoàng Thu Thuỷ, Lý Trung Thành
PDF
16 - 21
Lê Xuân Hưng, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Thị Hồng, Bùi Thị Thanh Huyền
PDF
22 - 27
Nguyễn Văn Diều
PDF
28 - 33
Trần Thị Diệu Linh
PDF
34 - 41
Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trần Thị Qùynh Anh, Đào Hồng Phương
PDF
42 - 47
Nguyễn Hữu Dũng
PDF
48 - 54
Phùng Thanh Hoa
PDF
55 - 61
Ammone Phomphiban, Nguyễn Danh Nam
PDF
62 - 69
Quyền Thị Lan Phương, Nguyễn Tuấn Anh, Đặng Thị Mai
PDF
70 - 77
Nguyễn Tiến Long, Phạm Đăng Tứ, Đàm Phương Lan, Luân Thị Năm
PDF
78 - 85
Trần Diệu Linh
PDF
86 - 92
Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trần Minh Thành
PDF
93 - 100
Nguyễn Quang Linh, Dương Thị Thu Hương
PDF
101 - 107
Phạm Hồng Quang, Nguyễn Danh Nam
PDF
108 - 114
Đinh Thị Hương
PDF
115 - 122
Nguyễn Thị Thanh Huyền
PDF
123 - 127
Trần Viết Khanh, Trần Thị Hiền
PDF
128 - 134
Lê Thị Minh, Nguyễn Thị Tâm, Trần Việt Dũng
PDF
135 - 142
Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Thu Huyền
PDF
143 - 150
Nguyễn Thị Bích Liên, Chu Thành Huy
PDF
151 - 156
Cao Trường Sơn, Nguyễn Thị Hương Giang
PDF
157 - 164
Nguyễn Khánh Như
PDF
165 - 171
Phùng Thanh Hoa
PDF
172 - 178
Phạm Thị Hiền
PDF
179 - 185
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved