Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ BÌA VÀ MỤC LỤC Tóm tắt   PDF (English)
Văn phòng Tạp chí
 
T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Ngô Văn Dưỡng, Nguyễn Văn Tâm, Hà Thị Hòa, Trần Nho Hưởng
 
T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRANH LUẬN ĐỂ NÂNG CAO PHẢN XẠ NÓI TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH NĂM THỨ HAI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Vũ Đình Bắc, Dương Thị Hoàng
 
T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN LỊCH SỬ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI - NHÌN TỪ KINH NGHIỆM NƯỚC CỘNG HÒA PHÁP Tóm tắt   PDF (English)
Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Văn Ninh
 
T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ SỬ DỤNG KỸ THUẬT TONGUE TWISTER ĐỂ NÂNG CAO KỸ NĂNG PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ NĂM THỨ NHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Vũ Đình Bắc, Hoàng Thị Hồng Hạnh, Đoàn Mỹ Hạnh
 
T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ NÂNG CAO KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ NĂM NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG QUA TED TALKS Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Trần Thị Thu Trà, Nguyễn Thị Hoàng Trang
 
T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ DỊCH PHỤ ĐỀ PHIM ANH-VIỆT TRONG MỘT SỐ BỘ PHIM PHỔ BIẾN Tóm tắt   PDF (English)
Dương Hồng Yến, Vũ Thị Quyên
 
T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN VỀ VIỆC SỬ DỤNG CÁC CHIẾN LƯỢC HỌC TỪ VỰNG Tóm tắt   PDF (English)
Phạm Thị Thu Trang
 
T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC STEM CHO HỌC SINH VỚI CHỦ ĐỀ MÔI TRƯỜNG, SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH 10 Tóm tắt   PDF (English)
Phùng Thị Thanh Tú, Phạm Thị Thanh Huyền
 
T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ PHÂN TÍCH CÁC CHIẾN LƯỢC LỊCH SỰ ĐƯỢC SỬ DỤNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ SINH VIÊN TẠI KHOA NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Bùi Thị Hương Giang, Đàm Thị Quỳnh, Nguyễn Dương Hà
 
T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ XÂY DỰNG VÀ XÁC TRỊ ĐỀ THI VIẾT TIẾNG ANH CỦA MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Xuân Nghĩa
 
T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ TIỀM NĂNG DU LỊCH NÔNG NGHIỆP HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Quang Thi, Hà Văn Tuyển, Nguyễn Thùy Linh, Dương Hồng Việt, Trần Thị Mai Anh
 
T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ GIẢNG DẠY THÀNH NGỮ SO SÁNH TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Bích Hằng
 
T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ THẤP CỦA SINH VIÊN KHI THAM DỰ KỲ THI APTIS TẠI KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Lê Thị Thu Trang
 
T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ QUÁN TRIỆT SỰ THỐNG NHẤT GIỮA TÍNH KHOA HỌC VÀ TÍNH CÁCH MẠNG CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT CHO HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN Tóm tắt   PDF (English)
Đặng Thị Thúy Hoa
 
T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GHI CHÚ CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH THÔNG QUA NGHE TIN TỨC TIẾNG ANH Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Danh Nam, Trần Thị Yến, Trần Nhật Lệ
 
T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ TÁC ĐỘNG CỦA TƯƠNG TÁC THỰC TẾ TỚI ĐỘNG LỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRONG MÔN ĐỌC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN Tóm tắt   PDF (English)
Lê Thị Khánh Linh
 
T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ CẢM NHẬN CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI LỜI KHEN NHƯ LÀ CÔNG CỤ TĂNG CƯỜNG SỰ GIAO TIẾP TRONG LỚP HỌC Tóm tắt   PDF (English)
Vũ Văn Tuấn
 
T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ SỬ DỤNG CÁC CHIẾN LƯỢC GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NÓI CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Vũ Kiều Hạnh
 
T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ BẢN CHẤT NGƯỜI CÔNG AN NHÂN DÂN QUA SÁU ĐIỀU BÁC HỒ DẠY VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Thu Hòa
 
1 - 20 trong số 593 mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved