Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 228, S. 11 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ BÌA VÀ MỤC LỤC Tóm tắt   PDF
TNU Journal Office
 
T. 228, S. 11 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ NGHI LỄ THEN ĐẦY THÁNG – KHAI BƯƠN CỦA NGƯỜI TÀY, NÙNG Ở ĐÌNH LẬP, LẠNG SƠN Tóm tắt   PDF
Lý Văn Sỹ, Nguyễn Thị Minh Thu
 
T. 228, S. 11 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Thị Hồng, Lương Thị Mỹ Chải
 
T. 228, S. 11 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA THÔNG TIN KẾ TOÁN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Trần Thị Thanh Quý, Phạm Viết Cường, Nguyễn Thị Thảo Nguyên
 
T. 228, S. 11 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA TIP/BOA ĐẾN THÁI ĐỘ CỦA NHÂN VIÊN Ở MỘT SỐ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC TRONG NGÀNH DU LỊCH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Vinh
 
T. 228, S. 11 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ HỆ THỐNG CƠ SỞ PHÒNG THỦ TRÊN VÙNG ĐẤT HÀ TIÊN DƯỚI TRIỀU NGUYỄN (1802-1859) Tóm tắt   PDF
Dương Thế Hiền
 
T. 228, S. 11 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LAI CHÂU (TỈNH LAI CHÂU) LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ DU LỊCH TỪ NĂM 2015 ĐẾN NĂM 2020 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Tuấn, Mai Thị Hồng Vĩnh, Trần Lệ Quyên
 
T. 228, S. 11 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP XANH GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hà
 
T. 228, S. 11 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẢNG LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ (2011 - 2021) - CHỦ TRƯƠNG VÀ KẾT QUẢ Tóm tắt   PDF
Lê Văn Công
 
T. 228, S. 11 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ Ở BINH CHỦNG THÔNG TIN LIÊN LẠC (2011 - 2016) - CHỦ TRƯƠNG VÀ KẾT QUẢ Tóm tắt   PDF
Hoàng Đà
 
T. 228, S. 11 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (2007 - 2020) - MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Viết Hà
 
T. 228, S. 11 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ THỰC TRẠNG KỲ THỊ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH NAM TRÊN SINH VIÊN HÀ NỘI NĂM 2023 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Việt, Quách Thị Hương
 
T. 228, S. 11 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ CHIẾN LƯỢC HỌC TẬP NGỮ ÂM TIẾNG TRUNG QUỐC CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM: TRƯỜNG HỢP SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Lưu Hớn Vũ
 
T. 228, S. 11 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ TIẾP CẬN KINH TẾ TUẦN HOÀN TRONG XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ LÀO CAI Tóm tắt   PDF
Phạm Đức Trọng, Nguyễn Đức Cảnh, Phạm Công Đạt, Hoàng Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Minh Hằng, Võ Hữu Công
 
T. 228, S. 11 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA CHÍNH QUYỀN PARK CHUNG HEE (1963 – 1979) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Huyền Trang
 
T. 228, S. 11 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ KIM THÁNH THÁN LUẬN CỐT TRUYỆN (TRÍCH DỊCH TỪ SÁCH TƯ TƯỞNG TỰ SỰ MINH - THANH CẬN ĐẠI CỦA TRIỆU VIÊM THU) Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Hóa
 
T. 228, S. 11 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 1895 - 1930 TỪ HỆ THỐNG TƯ LIỆU VỀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI Tóm tắt   PDF
Hà Thị Thu Thủy, Ngọ Văn Tuấn
 
T. 228, S. 11 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẢNG BỘ HUYỆN MƯỜNG TÈ, TỈNH LAI CHÂU LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TỪ NĂM 2015 ĐẾN NĂM 2022 Tóm tắt   PDF
Đỗ Hằng Nga, Nguyễn Văn Nghị
 
T. 228, S. 11 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ NGUỒN VỐN SINH KẾ VÀ TỔN THƯƠNG SINH KẾ CỦA NÔNG HỘ DÂN TỘC SÁN CHAY TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Tâm, Phạm Ngọc Vũ
 
T. 228, S. 11 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ KẾT CẤU KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA LÀNG XÃ Ở HUYỆN THẠCH AN (TỈNH CAO BẰNG) Ở THẾ KỈ XIX Tóm tắt   PDF
Đàm Thị Uyên, Nguyễn Thanh Huế
 
1 - 20 trong số 1314 mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved