Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT BÌA VÀ MỤC LỤC Tóm tắt   PDF (English)
TNU Journal Office
 
T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Trần Thị Thanh Xuân, Nguyễn Tú Anh
 
T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT SỰ TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ MỐI QUAN HỆ ĐỐI TÁC ĐỐI VỚI HIỆU QUẢ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH VTI EDUCATION, HÀ NỘI Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
 
T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG MÔ HÌNH LUÂN CANH LÚA - KHOAI TÂY (SRI ĐỐI VỚI LÚA VÀ PHƯƠNG PHÁP TỐI THIỂU ĐỐI VỚI KHOAI TÂY) TẠI HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Hoàng Văn Phụ, Hà Xuân Linh, Đặng Hoàng Hà
 
T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT TẦM QUAN TRỌNG CỦA THÔNG TIN KẾ TOÁN CÔNG BỐ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI KHI CHO VAY DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Tiến Đạt
 
T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT TƯƠNG TÁC CHIẾN LƯỢC TRONG CHI TIÊU CHÍNH PHỦ: BẰNG CHỨNG TỪ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TẠI NHẬT BẢN Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Tuấn Dũng
 
T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU SUẤT LOGISTICS TRONG NƯỚC TẠI MỘT CÔNG TY KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Bích Hạnh
 
T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI HẦM LÒ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VINACOMIN HÀ LẦM, QUẢNG NINH BẰNG MÀNG LỌC ULTRA FILTRATION (UF) Tóm tắt   PDF (English)
Hoàng Quý Nhân, Đặng Thị Thái Hà
 
T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT ĐẶC ĐIỂM CHỦNG XẠ KHUẨN TA3.A03 PHÂN LẬP TỪ TRẦM TÍCH BIỂN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF (English)
Đỗ Thị Tuyến, Đỗ Thị Thu Hồng
 
T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, THU HÚT ĐẦU TƯ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN: MÔ HÌNH TÍCH HỢP Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Thị Lan Anh, Phạm Thị Tuấn Linh
 
T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHOẺ CỦA CON NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HUỐNG THƯỢNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN - TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Đàm Hà Lương Thanh, Hà Xuân Linh, Đặng Thị Thái Hà
 
T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH THỦY PHÂN KHÔ ĐẬU TƯƠNG BẰNG CHẾ PHẨM ENZYME ALCALASE THƯƠNG MẠI ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN BÓN DẠNG LỎNG Tóm tắt   PDF (English)
Lưu Hồng Sơn, Đinh Thị Kim Hoa, Nguyễn Thị Tình, Nguyễn Hữu Thọ, Tạ Thị Lượng, Đặng Thị Thái Hà
 
T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT CHÍNH TRỊ TRONG THIẾT KẾ THỊ TRƯỜNG - TỪ KHÍA CẠNH ĐẦU TƯ “GIAO DỊCH XÃ HỘI” TRONG KỈ NGUYÊN CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ Tóm tắt   PDF (English)
Đặng Trung Kiên, Trần Thị Thùy Linh
 
T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT PHÂN TÍCH HÀNH VI RỐI LOẠN CHỨC NĂNG TRONG CÁC NHÀ HÀNG LÀO VÀ VIỆT NAM Tóm tắt   PDF (English)
Sengthong Vongphachanh
 
T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT LỚP HỌC PHẦN ĐA QUỐC GIA TRONG XU THẾ QUỐC TẾ HÓA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Đỗ Lệ Hà
 
T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT TIẾP CẬN KINH TẾ TUẦN HOÀN TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI NÔNG NGHIỆP: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI XÃ MINH CHÂU, BA VÌ, HÀ NỘI Tóm tắt   PDF (English)
Phạm Minh Hẹn, Nguyễn Văn Thành, Võ Hữu Công
 
T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TRA THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH LÀO CAI Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Nga
 
T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT NGHIÊN CỨU VỀ THỰC HIỆN KHÓA BỒI DƯỠNG CHIẾN LƯỢC HỌC PHÁT ÂM CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC Tóm tắt   PDF (English)
Dương Đức Minh, Nguyễn Ngân Hà
 
T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHỌN NGÀNH MÔI TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN KHOA QUỐC TẾ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Cao Thị Nhung Trang, Nguyễn Thị Hoa
 
T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN KALI NHẢ CHẬM ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY DƯA CHUỘT TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Hà Xuân Linh, Trần Quốc Toàn
 
1 - 20 trong số 793 mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved