Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 226, S. 17 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG DỊCH DINH DƯỠNG THỦY CANH ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA RAU XÀ LÁCH XOĂN RAPIDO 344 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Hà Việt Long, Hà Minh Tuân, Phạm Thị Thanh Huyền, Vũ Thị Hải Anh, João Miguel Mpangaluma, Hà Lan Nhã, Nguyễn Văn Đức
 
T. 226, S. 17 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ: TRƯỜNG HỢP CÁC HỘ KINH DOANH DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI MAI CHÂU, HÒA BÌNH Tóm tắt   PDF
Đỗ Xuân Luận, Bùi Văn Phong
 
T. 226, S. 17 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ IFRS: QUAN ĐIỂM VÀ CÁCH TIẾP CẬN CỦA CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI Tóm tắt   PDF
Trần Lệ Thị Bích Hồng, Nguyễn Thị Nga
 
T. 226, S. 17 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LÚA CHẤT LƯỢNG CAO J02 THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ Tóm tắt   PDF
Dương Thị Thu Hoài, Lương Trung Sơn, Nguyễn Văn Tâm, Cù Ngọc Bắc
 
T. 226, S. 17 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT DIỄN BIẾN KHÍ HẬU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2009 - 2019 Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Bích Huệ
 
T. 226, S. 17 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BIÊN NGẪU NHIÊN (SFA) VÀ PHÂN TÍCH MÀNG BAO DỮ LIỆU (DEA) ĐỂ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Hiền, Nguyễn Mạnh Thắng, Đặng Thị Bích Huệ, Bùi Thị Thanh Tâm
 
T. 226, S. 17 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BỘC BỐ, HUYỆN PÁC NẶM, TỈNH BẮC KẠN: NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Cầm, Nguyễn Văn Tâm, Hà Thị Hòa, Trần Thị Ngọc
 
T. 226, S. 17 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG SINH KẾ DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Minh Hà, Nguyễn Hữu Thọ, Lê Thị Hồng Phương, Trần Việt Dũng
 
T. 226, S. 17 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN YÊN CHÂU TỈNH SƠN LA Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Thanh Tâm, Hồ Lương Xinh, Dương Hồng Hải, Hồ Lương Nhật Vinh, Lê Thanh Liêm
 
T. 226, S. 17 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT HIỆU QUẢ KĨ THUẬT VÀ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NÔNG HỘ TRỒNG XOÀI TẠI SƠN LA, VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Hồ Văn Bắc, Đỗ Xuân Luận
 
T. 226, S. 17 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT PHƯƠNG THỨC CHO VAY UỶ THÁC TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI QUA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN BA CHẼ, TỈNH QUẢNG NINH Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Huệ, Đỗ Xuân Luận
 
T. 226, S. 17 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY QUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Đoàn Thị Thanh Hiền
 
T. 226, S. 17 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA Tóm tắt   PDF
Lù Anh Dũng, Hồ Lương Xinh, Hồ Lương Nhật Vinh, Lê Thanh Liêm
 
T. 226, S. 17 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MỘT SỐ SẢN PHẨM TIỀM NĂNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH OCOP THÀNH PHỐ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG Tóm tắt   PDF
Bùi Xuân Hồng, Hà Quang Trung
 
T. 226, S. 17 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ XOÀI TẠI HUYỆN YÊN CHÂU TỈNH SƠN LA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mạnh Thắng, Hồ Lương Xinh, Hà Như Huệ
 
T. 226, S. 17 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT ĐÁNH GIÁ DỊCH VỤ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN TRÙNG KHÁNH, TỈNH CAO BẰNG Tóm tắt   PDF
Lương Văn La, Hồ Lương Xinh, Lưu Thị Thùy Linh, Bùi Thị Thanh Tâm
 
T. 226, S. 17 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN YÊN CHÂU TỈNH SƠN LA Tóm tắt   PDF
Cao Xuân Dũng, Lưu Thị Thùy Linh, Bùi Thị Thanh Tâm, Hồ Lương Nhật Vinh
 
T. 226, S. 17 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Quang
 
T. 226, S. 17 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY BA KÍCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA CHẼ, TỈNH QUẢNG NINH VÀ TÁC ĐỘNG CỦA YẾU TỐ QUY MÔ VƯỜN Tóm tắt   PDF
Dương Hoài An, Trần Việt Dũng
 
T. 226, S. 17 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT ẢNH HƯỞNG CỦA LIÊN KẾT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM ĐẾN TỔNG SẢN LƯỢNG THỊT LỢN VÀ GIA CẦM TẠI MIỀN NÚI PHÍA BẮC Tóm tắt   PDF
Đinh Ngọc Lan, Dương Văn Sơn, Đoàn Thị Thanh Hiền, Nguyễn Đức Quang
 
1 - 20 trong số 969 mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved