Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIAO DỊCH ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Anh, Ngô Thị Hồng Gấm
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ VĂN HÓA KINH DOANH CỦA DOANH NHÂN TRẺ TRONG BỐI CẢNH KINH DOANH TOÀN CẦU Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hạnh
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ CẢI THIỆN KỸ NĂNG NGHE HIỂU TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Sáu, Dương Công Đạt
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ KẾT HỢP THUYẾT HÀNH VI CÓ KẾ HOẠCH (TPB) VÀ MÔ HÌNH CHẤP NHẬN CÔNG NGHỆ (TAM) VÀO ĐỀ XUẤT KHUNG PHÂN TÍCH HÀNH VI HỌC TRỰC TUYẾN TẠI VIỆT NAM TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 Tóm tắt   PDF
Hoàng Đàm Lương Thuý, Hoàng Trọng Trường
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ VAI TRÒ CỦA VĂN PHÒNG VÀ ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH SWOT TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Tóm tắt   PDF
Bùi Quỳnh Trang, Mạch Quý Dương
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ THÁCH THỨC VỀ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH Ở ĐẠI HỌC VÙNG, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hồng Liên, Lê Thị Hoài Anh
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC CHO NAM SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Oanh, Nguyễn Thị Thủy
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TIẾP CẬN DỊCH VỤ Y TẾ CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÍA TÂY BẮC VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Tạ Thị Thảo, Lê Như Hoa
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Đình Thi
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Hoàng Tinh, Trần văn Sơn
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ NGHIÊN CỨU THANH TOÁN QUA TÀI KHOẢN CÁ NHÂN TRONG TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Phan Thị Thanh Huyền, Đinh Thị Ngọc Oanh
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ TƯ BẢN PHÁP KHAI THÁC THAN CHÌ (GRAPHITES) Ở LÀO CAI (1924 – 1928) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đại Đồng
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ THIẾT KẾ, CHẾ TẠO “MÁY NHIỆT ĐIỆN MINI” HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG DẠY THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG Tóm tắt   PDF
Thái Quốc Bảo, Nguyễn Mậu Đức
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ MỘT VÀI NHẬN XÉT VỀ CÁCH THỂ HIỆN GIÁN TIẾP CÁC HÀNH ĐỘNG NGÔN NGỮ CỦA TÁC PHẨM TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) VÀ TÁC PHẨM KIM VÂN KIỀU TRUYỆN (THANH TÂM TÀI NHÂN) Tóm tắt   PDF
Dương Thị Thúy Vinh
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ THI ĐUA CÁ NHÂN CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trương Tuấn Linh, Nguyễn Phương Thảo, Lê Thị Minh
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ DÂN CA – NƠI LƯU GIỮ GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA NGƯỜI PU PÉO Tóm tắt   PDF
Dương Thu Hằng, Nguyễn Thị Thu Trang
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thùy Giang, Hà Thị Thu Thủy
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ BÌA VÀ MỤC LỤC Tóm tắt   PDF
TNU Journal Office
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẤT PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN, THỊ XÃ PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lê Văn Công, Vũ Thị Kim Hảo, Nguyễn Thúy Quỳnh
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỔI MỚI NỘI DUNG GIÁO DỤC KINH TẾ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG MỚI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hoàng Lan
 
1 - 20 trong số 682 mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved