Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 225, S. 08 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐỊNH DANH BA LOÀI, Paris fargesii, Paris polyphylla, Paris vietnamensis THU TẠI VIỆT NAM VÀ SUY LUẬN SỰ PHÁT SINH LOÀI Ở CHI Paris Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Hữu Quân, Vũ Thị Thu Thủy, Chu Hoàng Mậu
 
T. 171, S. 11 (2017): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐỊNH DANH CÁC MẪU SÂM ĐẤT BẰNG MÃ VẠCH DNA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Kiều Linh, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Chu Hoàng Mậu
 
T. 187, S. 11 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐỊNH DANH MẪU ĐẬU ĐỎ ĐỊA PHƯƠNG THU TẠI TỈNH HÀ GIANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÌNH THÁI VÀ MÃ VẠCH ITS Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Hữu Quân
 
T. 198, S. 05 (2019): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG DẠY HỌC ĐOẠN TRÍCH ULISSES TRỞ VỀ (ODYSSEUS- HOMER) TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI THEO ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI SỬ THI VÀ LOẠI HÌNH TỰ SỰ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thắm
 
T. 167, S. 07 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÍN DỤNG CHO HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 Tóm tắt   PDF (English)
Ngô Thúy Hà
 
T. 163, S. 03/2 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở QUẢNG NINH Tóm tắt   PDF
Ngô Hải Ninh
 
T. 163, S. 03/2 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Đức
 
T. 225, S. 06 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG ĐỐI VỚI ÁNH XẠ CO KIỂU KANNAN TRONG KHÔNG GIAN METRIC NÓN Tóm tắt   PDF
Đoàn Trọng Hiếu, Trịnh Văn Hà, Hoàng Văn Linh
 
T. 204, S. 11 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG TRONG KHÔNG GIAN METRIC NÓN HÌNH HỘP CHỮ NHẬT Tóm tắt   PDF
Lê Anh Tuấn
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG TRONG KHÔNG GIAN METRIC NÓN Tóm tắt   PDF (English)
Trần Thị Quỳnh Chi
 
T. 192, S. 16 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (SỐ ĐẶC BIỆT BẰNG TIẾNG ANH) ĐỊNH LÝ DUY NHẤT CHO CÁC ĐA THỨC VI PHÂN TỔNG QUÁT ... CHUNG MỘT HÀM NHỎ Tóm tắt   PDF (English)
Trần Thanh Tùng, Nguyễn Việt Phương, Trần Đình Chúc
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỊNH LÝ KHÔNG TỒN TẠI NGHIỆM KHÁC KHÔNG CỦA BÀI TOÁN BIÊN ĐỐI VỚI TOÁN TỬ BAOUEDI – GOULAOUIC Tóm tắt   PDF
Mông Thị Nguyệt, Nông Thị Thêm
 
T. 208, S. 15 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỊNH LÝ KIỂU BOHL-PERRON CHO PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC ẨN TRÊN THANG THỜI GIAN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thu Hà
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỊNH LÝ NHÚNG CHO KHÔNG GIAN SOBOLEV CÓ TRỌNG VÀ ỨNG DỤNG Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Thủy, Lê Thị Hồng Hạnh
 
T. 204, S. 11 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI VITAMIN B1, VITAMIN B6 VÀ VITAMIN B12 TRONG THUỐC SCANNEURON-FORTE VÀ HANEUVIT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Tóm tắt   PDF
Mai Xuân Trường
 
T. 194, S. 01 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ HỢP CHẤT TRONG DƯỢC LIỆU RÂU MÈO (Orthosiphon stamineus Benth) THU HÁI TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Thúy, Vũ Văn Thông, Vũ Phạm Thảo Vy
 
T. 207, S. 14 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐỊNH LƯỢNG SAPONIN TOÀN PHẦN TRONG DƯỢC LIỆU GIẢO CỔ LAM (GYNOSTEMMA PENTAPHYLLUM) 5 LÁ VÀ 7 LÁ THU HÁI TẠI THÁI NGUYÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Luyến, Phạm Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thu Quỳnh, Nguyễn Duy Thư, Nguyễn Thị Cải
 
T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN LỊCH SỬ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI - NHÌN TỪ KINH NGHIỆM NƯỚC CỘNG HÒA PHÁP Tóm tắt   PDF (English)
Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Văn Ninh
 
T. 198, S. 05 (2019): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NHÓM NGÀNH ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP ICT TRONG XU THẾ 4.0 Tóm tắt   PDF
Vũ Chiến Thắng, Đỗ Đình Cường, Phùng Trung Nghĩa
 
T. 183, S. 07 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH BẮC KẠN Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Hồng Hạnh, Hoàng Mai Phương
 
121 - 140 trong số 2390 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved