Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 226, S. 10 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐA DẠNG VÀ ĐẶC TRƯNG PHÂN BỐ CỦA THÂN MỀM Ở CẠN (MOLLUSCA: GASTROPODA) TẠI TỈNH LÀO CAI Tóm tắt   PDF
Đỗ Đức Sáng
 
T. 225, S. 16 (2020): SỐ ĐẶC BIỆT ĐA DẠNG VÀ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC MẪU GIỐNG DƯA THƠM NHẬP NỘI Tóm tắt   PDF
Phạm Quang Tuân, Lê Thị Minh Thảo, Vũ Văn Liết, Vũ Thị Xuân Bình, Nguyễn Thị Nguyệt Anh, Nguyễn Trung Đức
 
T. 168, S. 08 (2017): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐA DẠNG YẾU TỐ ĐỊA LÝ CỦA KHU HỆ THỰC VẬT HUYỆN PHÙ NINH , TỈNH PHÚ THỌ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Bình Liêm, Lê Đồng Tấn, Đỗ Hữu Thư
 
T. 226, S. 05 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐA HÌNH DI TRUYỀN MÔ ĐUN TĂNG CƯỜNG PHẢN ỨNG VỚI PHENOBARBITAL CỦA GEN MÃ HÓA UDP-GLUCURONOSYLTRANSFERASE 1A1 Ở NGƯỜI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Thu Yến, Hứa Nguyệt Mai, Nguyễn Đăng Tôn, Nguyễn Hải Hà
 
T. 225, S. 08 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM TRÌNH TỰ NUCEOTIDE CỦA CHỈ THỊ PHÂN TỬ SSR TRONG GEN MÃ HÓA SUCROSE SYNTHASE PHÂN LẬP TỪ GIỐNG CHÈ TRUNG DU XANH VÀ TRUNG DU TÍM Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Thu Yến, Dương Thị Hiền
 
T. 227, S. 10 (2022): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC VÀ TÌNH TRẠNG TĂNG ĐÔNG Ở BỆNH NHÂN COVID 19 TẠI TRUNG TÂM HỒI SỨC TÍCH CỰC LONG AN NĂM 2021 Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hương Lan, Nguyễn Thị Minh Thiện
 
T. 191, S. 15 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VỚI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 1997 – 2016 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thúy Vân, Đặng Kim Oanh, Nguyễn Thị Thùy Dương
 
T. 227, S. 17 (2022): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÓNG GÓP CỦA QUÂN VÀ DÂN XÃ ĐÀO VIÊN (HUYỆN TRÀNG ĐỊNH, TỈNH LẠNG SƠN) TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC GIAI ĐOẠN 1946 – 1950 Tóm tắt   PDF
Đoàn Thị Yến, Vũ Thị Thu Hà
 
T. 183, S. 07 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÓNG GÓP CỦA XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA TỈNH YÊN BÁI Tóm tắt   PDF
Dương Thị Tình
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÓNG GÓP QUAN TRỌNG CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Quang
 
T. 228, S. 10 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỘ BÁM DÍNH CỦA SƠN EPOXY VÀ SƠN POLYURETHANE THEO PHƯƠNG PHÁP KÉO PULL-OFF Tóm tắt   PDF (English)
Đỗ Đình Trung
 
T. 228, S. 10 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỘ PHỨC TẠP TÔ PÔ BẬC CAO CỦA SẮP XẾP GENERIC Tóm tắt   PDF
Trần Huệ Minh, Nguyễn Văn Ninh
 
T. 225, S. 14 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (Số tiếng Việt) ĐỘ PHỨC TẠP TÔPÔ BẬC CAO CỦA DIỆN RIEMANN COMPACT Tóm tắt   PDF
Trần Huệ Minh, Nguyễn Văn Ninh
 
T. 225, S. 06 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỘ PHỨC TẠP TÔPÔ BẬC CAO CỦA PHẦN BÙ CÁC ĐƯỜNG THẲNG PHỨC Tóm tắt   PDF
Trần Huệ Minh, Nguyễn Văn Ninh
 
T. 227, S. 08 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỘ PHỨC TẠP TÔPÔ BẬC CAO CỦA TÍCH CÁC KHÔNG GIAN TÔPÔ Tóm tắt   PDF
Trần Huệ Minh, Nguyễn Văn Ninh
 
T. 204, S. 11 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỘ PHỨC TẠP TÔPÔ BẬC CAO CỦA TÍCH KẾT CÁC MẶT CẦU Tóm tắt   PDF
Trần Huệ Minh, Nguyễn Văn Ninh
 
T. 192, S. 16 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (SỐ ĐẶC BIỆT BẰNG TIẾNG ANH) ĐỘ TĂNG CỦA NGHIỆM PHÂN HÌNH CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀ PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN Tóm tắt   PDF (English)
Bùi Thị Kiều Oanh, Ngô Thị Thu Thủy
 
T. 228, S. 04 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐỘNG CƠ HỌC KỸ NĂNG VIẾT CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Ngọc Oanh, Phạm Thị Kim Uyên
 
T. 227, S. 09 (2022): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỘNG CƠ HỌC TẬP VÀ Ý ĐỊNH CHUYỂN NGÀNH CỦA SINH VIÊN DU LỊCH TRONG BỐI CẢNH COVID-19 Tóm tắt   PDF
Lê Thái Phượng
 
T. 181, S. 05 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỘNG HỌC NHẢ CHẤT DINH DƯỠNG VÀ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC TRONG ĐẤT CỦA PHÂN BÓN URE NHẢ CHẬM VỚI VỎ BỌC POLYME Tóm tắt   PDF
Trần Quốc Toàn, Đặng Thị Hồng Phương
 
141 - 160 trong số 4316 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved