T. 228, S. 03 (2023)

KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (SỐ TIẾNG ANH)

Mục lục

Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)

TNU Journal Office
01 - 02
Đỗ Thị Thu Hà, Đặng Thị Thái Hà
03 - 12
Nguyễn Như Quỳnh, Lại Mỹ Linh
13 - 20
Nguyễn Thị Thu Hường, Bùi Thị Hương Giang
21 - 28
Dương Thế Hiền
29 - 37
Trần Minh Thành, Phạm Ngọc Thạch, Đinh Thị Bảo Hương
38 - 47
Vũ Văn Long
48 - 54
Trần Minh Thành, Phạm Ngọc Thạch, Đinh Thị Bảo Hương
55 - 62
Nguyễn Tất Hùng, Nguyễn Thị Huyền
63 - 69
Trần Quốc Thao, Chu Lê Thế Hoàng
70 - 76
Đỗ Hàng Uyên Thy
77 - 84
Nông Thị Hiền Hương, Thiều Ngọc Hưng
95 - 101
Vũ Văn Tuấn, Trần Thiên Ngân
85 - 94
Lường Hạnh Ngân
102 - 109
Phạm Mai Linh, Dương Hồng Yến
110 - 115
Vũ Thị Luyên
116 - 123
Nguyễn Thị Minh Loan, Lường Hạnh Ngân
124 - 130
Dương Hoài An, Nguyễn Thị Giang, Duong Xuân Lâm, Vũ Thị Hiền, Hà Quang Trung, Nguyễn Mạnh Thắng, Bùi Thị Thanh Tâm
131 - 137
Nguyễn Thị Anh Chi
138 - 145
Bùi Thị Hương Giang, Trần Văn Điền, Đặng Quang Huy, Nguyễn Thị Thùy Chi, Vũ Thị Quỳnh
146 - 153
Nguyễn Khánh Như, Nguyễn Hoàng Linh Trang
154 - 162
Heru Widi Widodo, Waharjani Waharjani, Mhd. Lailan Arqam, Desfa Yusmaliana, Gamal Abdul Nasir Zakaria
163 - 174
Phạm Thị Hoàng Ngân, Trần Thị Thủy
175 - 181
Trương Thị Thùy Anh
182 - 189
Dương Thùy Linh
190 - 197
Dương Quỳnh Nga, Lê Thị Thu Hương
198 - 206
Nguyễn Thị Nhật Lệ, Lê Thị Thu Hương
207 - 214
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved