T. 229, S. 06 (2024)

KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH)

Mục lục

Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

TNU Journal Office
Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Xuân Kiên
3 - 11
Nguyễn Ngọc Văn, Nguyễn Hữu Đức
12 - 20
Nguyễn Tùng Linh, Phạm Vũ Long
21 - 31
Lê Quang Huy, Tô Thị Hồng Chuyên, Nguyễn Văn Đông, Lê Thị Huỳnh Mai, Nguyễn Thành Nho
32 - 40
Võ Minh Huân, Phạm Văn Khoa
41 - 50
Nguyễn Xuân Kiên, Nguyễn Thị Thanh Bình
51 - 56
Hà Chí Công
57 - 64
Lại Đăng Giang, Trần Đức Hoàn, Phạm Quốc Tuấn
65 - 74
Nguyễn Văn Hoàng
75 - 81
Đào Vũ Phương Anh, Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Hùng Cường
82 - 93
Trương Thị Thảo, Nguyễn Anh Vũ, Chu Thị Anh Xuân, Lô Thị Huế, Nguyễn Thị Khánh Vân, Lê Tiến Hà, Nguyễn Văn Khiển
94 - 103
Trần Thu Trang
104 - 111
Hoàng Lê Phương
112 - 120
Nguyễn Trọng Nghĩa, Vũ Thị Nụ, Nguyễn Đình Vinh
121 - 128
Lưu Anh Tùng, Nguyễn Ngọc Thiệu, Hà Toàn Thắng
129 - 139
Huỳnh Văn Quân, Lê Hữu Đạt
140 - 148
Nguyễn Hoàng Phương, Võ Việt Cường, Nguyễn Trương Phúc Khánh, Trần Quốc Cường
149 - 159
Dương Ngọc Hùng, Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Tùng Linh, Nguyễn Thanh Hoan, Nguyễn Thanh Duy
160 - 169
Nguyễn Thị Luyến, Bùi Minh Quý
170 - 177
Trần Thanh Bình, Nguyễn Quang Tùng, Trịnh Quang Thịnh, Vương Lê Thắng, Trương Hoài Chính
178 - 186
Trần Nguyễn Phương Lan, Nguyễn Lê Huế Trân, Lý Kim Phụng, Lê Đức Duy, Nguyễn Hồng Nam, Trần Thị Minh Thư, Nguyễn Trọng Hồng Phúc, Nguyễn Minh Nhựt
187 - 194
Trần Thu Trang
195 - 201
Đinh Nguyễn Thành Trung, Nghiêm Thị Hà Liên, Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Tiến Anh, Phạm Văn Nhất
202 - 210
Nguyễn Đình Ngọc, Nguyễn Thị Thu Linh
211 - 219
Nguyễn Thị Hoài Thu, Phạm Năng Văn, Ngô Văn Khánh
220 - 229
Hồ Viết Thắng, Nguyễn Trọng Cường, Lê Thị Thơm, Võ Trung Kiên, Hồ Văn Quân, Nguyễn Thị Minh Xuân
230 - 237
Lê Minh Tâm, Bùi Yến Nga, Nguyễn Tấn Dũng
238 - 246
Lương Thị Thúy Vân, Hoàng Thị Chanh, Cao Thị Phương Thảo
247 - 258
Nguyễn Thành Long
259 - 268
Lê Thị Minh Châu, Trần Viết Thành, Dương Minh Quân, Lê Xuân Châu, Văn Trọng Nhân, Trần Anh Tuấn
269 - 276
Lê Minh Tâm, Nguyễn Văn Quý
277 - 287
Bùi Thị Hạnh
288 - 294
Hoàng Tiến Đạt
295 - 301
Phạm Văn Tuấn, Hoàng Phi Hùng, Nguyễn Ngọc Vũ, Lê Tiến Hà, Trần Thị Quỳnh Hoa, Vũ Thị Tần, Trần Ngọc Khiêm
302 - 312
Nguyễn Xuân Tòng, Lê Thị Tuyền, Lưu Tăng Phúc Khang
313 - 320
Dương Thế Hùng, Nguyễn Thế Thịnh
321 - 329
Vương Trường Xuân, Phan Thanh Phương, Phạm Thị Thu Hà
330 - 339
Đỗ Đức Thọ, Hoàng Xuân Trường, Lương Hữu Phước
340 - 347
Phan Thanh Phương, Vương Trường Xuân
348 - 356
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved