Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỌC LIỆU SỐ HỖ TRỢ DẠY HỌC MẠCH NỘI DUNG ĐỘNG LƯỢNG - VẬT LÍ 10 THEO MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC Tóm tắt   PDF
Mai Hoàng Phương, Hồ Văn Tài, Phan Thanh Thúy, Phạm Thụy Phương Uyên, Nguyễn Thị Mỹ Duyên
 
T. 228, S. 12 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỌC LIỆU SỐ TRONG DẠY HỌC “SINH HỌC VI SINH VẬT VÀ VIRUS” (SINH HỌC 10) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hà
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB KHOAHOCSTEM.COM NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP STEM CỦA GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Văn Biên, Dương Xuân Quý
 
T. 228, S. 13 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG α-MANGOSTIN TRONG VỎ QUẢ MĂNG CỤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Tóm tắt   PDF
Huỳnh Thị Như Quỳnh, Trần Lưu Phúc, Hà Hoàng Anh Vĩnh, Hoàng Thị Thu Huyền, Lê Trung Khoảng, Huỳnh Văn Chung
 
T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ XÂY DỰNG VÀ XÁC TRỊ ĐỀ THI VIẾT TIẾNG ANH CỦA MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Xuân Nghĩa
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT XÂY DỰNG VIDEO GIÁO DỤC LÀM CÔNG CỤ DẠY HỌC VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Thiện, Nguyễn Thị Hồng Đức, Lý Công Thành, Nguyễn Anh Vũ, Trần Thị Huyền
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐÁNH GIÁ SỰ SUY THOÁI ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẢI TẠO ĐẤT GÒ ĐỒI TẠI XÃ PHÚC THUẬN CỦA THỊ XÃ PHỔ YÊN – THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Nhuận, Phạm Văn Tuấn, Vũ Thanh Hải
 
T. 227, S. 16 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỒNG THỜI KETAMIN VÀ MỘT SỐ CHẤT ĐỘN TRONG NƯỚC THẢI BẰNG SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ (LC-MS/MS) Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Ngọc Lan, Trương Mạnh Cường, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Thùy Linh, Vũ Ngân Bình, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Phạm Thị Thanh Hà, Trần Nguyên Hà
 
T. 228, S. 02 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÁC CHẤT VÔ CƠ RÒ RỈ TRONG NƯỚC THẢI TỪ QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP METHAMPHETAMIN BẰNG KỸ THUẬT PHỔ PHỐI NGUỒN PLASMA CẢM ỨNG (ICP-MS) Tóm tắt   PDF
Vũ Tùng Lâm, Đặng Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Phạm Lê Minh, Hoàng Ngọc Mai, Nguyễn Xuân Trường, Trần Nguyên Hà
 
T. 226, S. 06 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (Số TIẾNG ANH) XỬ LÝ AMONI TRONG NƯỚC RỈ RÁC TỪ BÃI CHÔN LẤP TẠI VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÁCH KHÍ: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ VẬN HÀNH Tóm tắt   PDF (English)
Trần Tiến Khôi, Trần Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Nhật Huy, Nguyễn Thị Thủy
 
T. 228, S. 10 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ASEN (V) TRONG NƯỚC BẰNG THAN SINH HỌC ĐIỀU CHẾ TỪ RƠM RẠ: NGHIÊN CỨU Ở NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH THẤP Tóm tắt   PDF
Phan Chí Tường, Hồ Thị Thanh Hiền, Lâm Trúc Thanh, Hồ Phùng Ngọc Thảo, Nguyễn Thanh Bình, Lý Thị Ngọc Trâm
 
T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT XỬ LÝ CHẤT HỮU CƠ VÀ NITƠ TRONG NƯỚC THẢI SAU BIOGAS BẰNG CÔNG NGHỆ AAO Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Lương, Vũ Đức Anh, Tôn Thị Minh Khánh, Lê Viết Nhất, Võ Hữu Công
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT MÀU AXIT ORANGE 7 TRONG NƯỚC THẢI BẰNG THIẾT BỊ SINH HỌC – MÀNG (MBR): ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ SỤC KHÍ VÀ THỜI GIAN LƯU THỦY LỰC Tóm tắt   PDF
Lưu Tuấn Dương, Lê Thanh Sơn, Đặng Thị Thơm, Hoàng Mạnh Trung, Đỗ Xuân Trường, Đào Phương Uyên, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Quang Phúc, Lê Cao Khải
 
T. 228, S. 10 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RHODAMINE B BẰNG VẬT LIỆU CACBON MAO QUẢN TRUNG BÌNH ĐƯỢC TỔNG HỢP TỪ CHẤT TẠO CẤU TRÚC SBA-15 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hồng Hoa, Phó Việt Hoàng, Đặng Thị Lý, Vũ Xuân Mạnh
 
T. 195, S. 02 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ BẰNG DÃY GIẢ NGẪU NHIÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Hoài Giang, Đặng Hoàng Anh
 
T. 225, S. 06 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XỬ LÝ THỨ CẤP GLYPHOSATE TRONG NƯỚC BẰNG THIẾT BỊ LỌC SINH HỌC – MÀNG (MBR): NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG Tóm tắt   PDF
Lưu Tuấn Dương, Lê Thanh Sơn
 
T. 228, S. 10 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XỬ LÝ XANH METHYLEN BẰNG VẬT LIỆU NANO LAI ZrO2/GO PHA TẠP ION Eu3+ Tóm tắt   PDF
Chu Mạnh Nhương
 
T. 227, S. 01 (2022): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC XÁC ĐỊNH ĐỘT BIẾN GEN EDA Ở BỆNH NHÂN VIỆT NAM MẮC LOẠN SẢN NGOẠI BÌ THIẾU TUYẾN MỒ HÔI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thùy Dương, Trần Hữu Định, Lương Thị Lan Anh
 
T. 164, S. 04 (2017): NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC XÁC ĐỊNH CÁC CẤU TỬ HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA TINH DẦU CÂY KINH GIỚI DÀY HÀ GIANG (ELSHOLTZIA WINITIANA CRAIB) Tóm tắt   PDF
Hoàng Đình Hòa, Nguyễn Văn Lợi
 
T. 228, S. 08 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI - MỘT ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG Tóm tắt   PDF
Đỗ Hùng Đức, Nguyễn Văn Tâm
 
4241 - 4260 trong số 4316 mục << < 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved