Khoa học Giáo dục (KGD)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC TÌM HIỂU NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRƯNG VƯƠNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN VỀ CÁC DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI RỪNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Phương Mai, Vũ Thị Khánh
 
T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC NÂNG CAO KỸ NĂNG LÀM BÀI THI ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU MÔN TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Hoàng Ngọc Bích
 
T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÁC ĐỘNG CỦA TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CỦA HỌC SINH LỚP 1 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Thị Tú, Nguyễn Nhạc
 
T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC BÌA VÀ MỤC LỤC Tóm tắt   PDF
TNU Journal Office
 
T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM CHỦ CHỐT THÔNG QUA BỘ CHỈ SỐ TEIDI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Danh Nam
 
T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN TRONG GIÁO DỤC SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Thị Diệu Linh
 
T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA KHOA NGOẠI NGỮ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN Tóm tắt   PDF
Trần Ngọc Mai, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Hoàng Mỹ Thanh
 
T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHI TIÊU CHO GIÁO DỤC CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Ngoan, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Đàm Thị Thu Trang, Trịnh Thị Hường
 
T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN NHÀ TRƯỜNG Tóm tắt   PDF
Huỳnh Quốc Tuấn, Trần Ngọc Tú
 
T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lê Thu Hà, Nguyễn Thị Thảo
 
T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC MỐI LIÊN HỆ GIỮA CHIẾN LƯỢC ỨNG PHÓ VÀ MỨC ĐỘ STRESS CỦA GIÁO VIÊN CAN THIỆP TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thanh Trúc, Huỳnh Thị Bích Thuộc
 
T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP PHẦN “GIÁO DỤC KINH TẾ” THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH Tóm tắt   PDF
Trần Thị Lan, Nguyễn Thị Khương
 
T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC GIÁO DỤC Ý THỨC GIỮ GÌN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CHO HỌC SINH QUA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tóm tắt   PDF
Thái Hữu Linh, Trần Thanh An
 
T. 225, S. 12 (2020): KHOA HỌC GIÁO DỤC BÌA VÀ MỤC LỤC Tóm tắt   PDF (English)
TNU Journal Office
 
T. 225, S. 12 (2020): KHOA HỌC GIÁO DỤC NHẬN THỨC VÀ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CHIẾN LƯỢC SIÊU NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ TẠI MỘT BỐI CẢNH DẠY TIẾNG ANH NHƯ NGOẠI NGỮ Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF (English)
Võ Thị Tú Trinh, Dương Mỹ Thẩm
 
T. 225, S. 12 (2020): KHOA HỌC GIÁO DỤC TÌM HIỂU KHÓ KHĂN CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH TRONG KHI VIẾT HỌC THUẬT Tóm tắt   PDF (English)
Trần Quốc Thao, Nguyễn Hoàng Nhật Quyên
 
T. 225, S. 12 (2020): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐỘNG LỰC VÀ CẢN TRỞ TRONG VIỆC HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Thảo
 
T. 225, S. 12 (2020): KHOA HỌC GIÁO DỤC TÁC ĐỘNG CỦA HỌC TẬP HỢP TÁC ĐẾN NĂNG LỰC NÓI CỦA HỌC SINH LỚP 10 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHỐ YÊN Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Minh Loan
 
T. 225, S. 12 (2020): KHOA HỌC GIÁO DỤC KHẢO SÁT NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG VIỆC HỌC KỸ NĂNG NGHE CỦA SINH VIÊN BÁC SĨ Y KHOA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Quỳnh Trang, Dương Công Đạt, Đặng Phương Mai
 
T. 225, S. 12 (2020): KHOA HỌC GIÁO DỤC NHẬN THỨC CỦA GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH VÀ ỨNG DỤNG THỰC TIỄN ĐỂ NÂNG CAO TÍNH TỰ CHỦ CỦA NGƯỜI HỌC Tóm tắt   PDF (English)
Vũ Văn Tuấn, Hoàng Thị Kim Chi
 
1 - 20 trong số 127 mục 1 2 3 4 5 6 7 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved