Khoa học Giáo dục (KGD)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 206, S. 13 (2019): KHOA HỌC GIÁO DỤC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN NGÀNH Y KHOA NĂM THỨ NHẤT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH Tóm tắt   PDF
Lê Xuân Hưng, Bùi Thị Thanh Huyền
 
T. 206, S. 13 (2019): KHOA HỌC GIÁO DỤC LỒNG GHÉP GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Hoàng Tinh, Dương Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Thu Hồng
 
T. 206, S. 13 (2019): KHOA HỌC GIÁO DỤC XÂY DỰNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA LỒNG GHÉP GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC, TRUNG HỌC SƠ SỞ TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Hoàng Tinh, Vũ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Nghĩa
 
T. 206, S. 13 (2019): KHOA HỌC GIÁO DỤC PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Phùng Thị Thu Trang
 
T. 206, S. 13 (2019): KHOA HỌC GIÁO DỤC DẠY HỌC GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH THEO PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HÓA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Danh Nam, Phan Văn Quynh
 
T. 206, S. 13 (2019): KHOA HỌC GIÁO DỤC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO HỌC SINH LỚP 12 THPT TRONG HỌC TẬP ĐẠO HÀM, NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Trinh, Trần Thị Thu Uyên
 
T. 206, S. 13 (2019): KHOA HỌC GIÁO DỤC GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CƠ SỞ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Phạm Hồng Quang
 
T. 206, S. 13 (2019): KHOA HỌC GIÁO DỤC HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MỘT SỐ TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM MOODLE TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÝ - LÝ SINH CHO SINH VIÊN HỆ CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Hòa, Vũ Thị Thúy
 
T. 206, S. 13 (2019): KHOA HỌC GIÁO DỤC BÌA MỤC LỤC Tóm tắt   PDF
Văn phòng Tạp chí
 
T. 206, S. 13 (2019): KHOA HỌC GIÁO DỤC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Phương Thảo
 
T. 206, S. 13 (2019): KHOA HỌC GIÁO DỤC TỔ CHỨC DẠY HỌC BÀI “TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÝ CỦA DÒNG ĐIỆN” - VẬT LÍ 7 THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang Linh
 
T. 206, S. 13 (2019): KHOA HỌC GIÁO DỤC GIÁO DỤC STEM TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang Linh, Hà Trần Phương
 
T. 206, S. 13 (2019): KHOA HỌC GIÁO DỤC THIẾT KẾ VÀ ỨNG DỤNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG PHÁP CHO CÁC LỚP KHÔNG CHUYÊN TẠI KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Kiều, Ngô Thị Thùy Vân
 
T. 206, S. 13 (2019): KHOA HỌC GIÁO DỤC BIỆN PHÁP NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Thanh Tuyền
 
T. 206, S. 13 (2019): KHOA HỌC GIÁO DỤC THIẾT KẾ VÀ VẬN DỤNG CÁC TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT CHO LƯU HỌC SINH TRUNG QUỐC TẠI KHOA NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Kiều, Nguyễn Thị Ngọc Anh
 
T. 198, S. 05 (2019): KHOA HỌC GIÁO DỤC Bìa - Mục lục Tóm tắt   PDF
Văn phòng Tạp chí
 
T. 198, S. 05 (2019): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC THEO YÊU CẦU DOANH NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tóm tắt   PDF
Bùi Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Việt, Mông Quốc Tuấn, Phạm Đăng Tứ
 
T. 198, S. 05 (2019): KHOA HỌC GIÁO DỤC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SEMINAR TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC DI TRUYỀN THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Tú Anh, Nguyễn Thị Hải Hà
 
T. 198, S. 05 (2019): KHOA HỌC GIÁO DỤC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN SỰ THAY ĐỔI KỸ NĂNG LAO ĐỘNG DƯỚI GÓC NHÌN CỦA SINH VIÊN TUEBA Tóm tắt   PDF
Đỗ Thùy Ninh, Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Nội
 
T. 198, S. 05 (2019): KHOA HỌC GIÁO DỤC KINH NGHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GẮN LIỀN VỚI NHU CẦU XÃ HỘI TRONG THỜI KỲ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Huân, Trần Hồng Thái, Trương Tuấn Linh
 
1 - 20 trong số 73 mục 1 2 3 4 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved