Khoa học Giáo dục (KGD)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 226, S. 13 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI ĐỘ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG TỪ ĐIỂN ĐỒNG TRÁI NGHĨA CHO VIỆC HỌC TỪ VỰNG Tóm tắt   PDF (English)
Phùng Thị Hằng, Nguyễn Trọng Du
 
T. 226, S. 13 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP: NGHIÊN CỨU TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Văn Cảnh, Nguyễn Quốc Vũ, Lê Thị Bích Vân
 
T. 226, S. 13 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC SỰ HOÀ HỢP MỐI QUAN HỆ GIẢNG VIÊN - SINH VIÊN VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN ẢNH HƯỞNG BỞI CÁCH QUẢN LÝ LỚP HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TẠI MỘT CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tóm tắt   PDF (English)
Vũ Văn Tuấn, Nhạc Thanh Hương, Lã Nguyễn Bình Minh
 
T. 226, S. 13 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC CHIẾN LƯỢC HỌC TẬP NGÔN NGỮ: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CỦA SINH VIÊN ANH VĂN NĂM THỨ BA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Đỗ Thiên Vũ, Lê Văn Tuấn Khoa, Lê Thị Phương Hòa
 
T. 226, S. 13 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN VÀ XÂY DỰNG ĐỀ THI: MỘT NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT ỨNG ĐÁP CÂU HỎI Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Văn Cảnh, Phạm Văn Tặc
 
T. 226, S. 13 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO CỦA SINH VIÊN KHOA QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Thị Gấm, Dương Thị Sen, Hà Trọng Quỳnh
 
T. 226, S. 13 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ VIỆC HỌC TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN KHOA QUỐC TẾ, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Phương Thảo, Bùi Thị Thanh Hương
 
T. 226, S. 13 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC KỸ THUẬT BẮT CHƯỚC GIÚP SINH VIÊN SỬ DỤNG TỪ MỚI TRONG KHI NÓI TIẾNG ANH Tóm tắt   PDF (English)
Trần Thị Thu Trang
 
T. 226, S. 13 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC PHƯƠNG PHÁP SHADOWING VÀ NĂNG LỰC NGHE HIỂU CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Minh Thảo, Nguyễn Văn Tưởng
 
T. 226, S. 13 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC BÌA VÀ MỤC LỤC Tóm tắt   PDF (English)
TNU Journal Office
 
T. 226, S. 13 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC TÌM HIỂU NĂNG LỰC SỬ DỤNG NGÔN NGỮ THÔNG TỤC TRONG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Dương Hà, Bùi Ngọc Anh, Trần Thị Phương
 
T. 226, S. 13 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC VIÊN ĐỐI VỚI GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Tóm tắt   PDF (English)
Lâm Thị Thuân
 
T. 226, S. 13 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC NÂNG CAO KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH THÔNG QUA VIỆC THIẾT KẾ SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG CÁC BÀI HỌC ĐỌC HIỂU Tóm tắt   PDF (English)
Trần Thị Yến, Phạm Phương Thảo
 
T. 226, S. 13 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC PHÂN TÍCH TỔNG THỂ TÍNH HIỆU QUẢ CỦA SỬ DỤNG THỦ THUẬT SƯ PHẠM SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY TIẾNG ANH TẠI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tóm tắt   PDF (English)
Vũ Văn Tuấn
 
T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC TÌM HIỂU NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRƯNG VƯƠNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN VỀ CÁC DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI RỪNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Phương Mai, Vũ Thị Khánh
 
T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC NÂNG CAO KỸ NĂNG LÀM BÀI THI ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU MÔN TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Hoàng Ngọc Bích
 
T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP PHẦN “GIÁO DỤC KINH TẾ” THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH Tóm tắt   PDF
Trần Thị Lan, Nguyễn Thị Khương
 
T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÁC ĐỘNG CỦA TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CỦA HỌC SINH LỚP 1 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Thị Tú, Nguyễn Nhạc
 
T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC BÌA VÀ MỤC LỤC Tóm tắt   PDF
TNU Journal Office
 
T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM CHỦ CHỐT THÔNG QUA BỘ CHỈ SỐ TEIDI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Danh Nam
 
1 - 20 trong số 141 mục 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved