Khoa học Giáo dục (KGD)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT BÌA VÀ MỤC LỤC Tóm tắt   PDF
TNU Journal Office
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT CHỦ ĐỀ STEM VỚI NỘI DUNG "CHUYÊN ĐỀ 10.3. VẬT LÍ VỚI GIÁO DỤC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG" DỰA TRÊN QUY TRÌNH 6E NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH LỚP 10 Tóm tắt   PDF
Mai Hoàng Phương, Lê Đức Anh Tuấn
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT XÂY DỰNG BÀI TẬP THÍ NGHIỆM ĐỂ SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC “BIẾN DẠNG ĐÀN HỒI CỦA VẬT RẮN” - VẬT LÍ 11, CHƯƠNG TRÌNH CAMBRIDGE Tóm tắt   PDF
Nguyễn Anh Thuấn, Nguyễn Văn Nghiệp, Đào Thị Phương Thảo
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM Tóm tắt   PDF
Quách Nguyễn Bảo Nguyên, Lê Thị Thu Thùy, Huỳnh Thị Lành, Dương Thị Diễm My, Nguyễn Phạm Yến Nhi, Nguyễn Văn Ton
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT DẠY HỌC KHÁM PHÁ PHẦN “BA ĐỊNH LUẬT NEWTON VỀ CHUYỂN ĐỘNG” NHẰM BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC VẬT LÍ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thuần, Nguyễn Gia Bảo, Bùi Thị Phương Thúy
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG” VẬT LÝ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Tóm tắt   PDF
Lê Thị Cẩm Tú, Bạch Thị Hồng Nhung
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT THIẾT KẾ, CHẾ TẠO BỘ KIT NAM CHÂM ĐIỆN VÀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN DÙNG TRONG TỔ CHỨC HỌAT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM STEM CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN ĐIỆN - TỪ THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG LÀO Tóm tắt   PDF
Si Pheng Phum Ma Xay Thong, Tưởng Duy Hải, Dương Xuân Quý, Trần Ngọc Chất
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT XÂY DỰNG APP MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH TẠO TIA X VÀ CHỤP X – QUANG TRÊN ĐIỆN THOẠI TRONG DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ VẬT LÍ 12 Tóm tắt   PDF
Đinh Văn Nội, Tưởng Duy Hải, Đinh Thị Thái Quỳnh
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI HỌC STEM “CON LẮC GIẢM CHẤN” TRÊN TRANG WEB WEB-BASED INQUIRY SCIENCE ENVIRONMENT (WISE) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Tố Khuyên, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Nhật Hà
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỌC LIỆU SỐ HỖ TRỢ DẠY HỌC MẠCH NỘI DUNG ĐỘNG LƯỢNG - VẬT LÍ 10 THEO MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC Tóm tắt   PDF
Mai Hoàng Phương, Hồ Văn Tài, Phan Thanh Thúy, Phạm Thụy Phương Uyên, Nguyễn Thị Mỹ Duyên
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT TỔ CHỨC DẠY HỌC STEM CHỦ ĐỀ “THẤU KÍNH” TRONG MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Diệu Linh, Nguyễn Thị Thu Thủy
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT ỨNG DỤNG CÁC CẢM BIẾN VÀ PHẦN MỀM TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH THỰC HIỆN GIÁO DỤC STEM Tóm tắt   PDF
Tưởng Duy Hải, Trần Ngọc Chất, Nguyễn Võ Thanh Việt
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN CỦA SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM KHOA HỌC TỰ NHIÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hảo, Đỗ Hương Trà, Nguyễn Anh Thuấn
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT XÂY DỰNG THÍ NGHIỆM GHÉP NỐI MÁY TÍNH ADDESTATION ĐỂ SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC DAO ĐỘNG CƠ - VẬT LÍ 11 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Anh Thuấn, Lê Thị Hoài
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT XÂY DỰNG BOARD GAME SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐIỆN TỪ MÔN VẬT LÍ LỚP 12 Tóm tắt   PDF
Trần Ánh Dương, Vũ Văn Hướng, Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Văn Biên
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT XÂY DỰNG THÍ NGHIỆM TƯƠNG TÁC TRÊN MÀN HÌNH THÔNG QUA PHẦN MỀM TRACKER VIDEO ANALYSIS TRONG DẠY HỌC PHẦN “ĐỘNG HỌC” (VẬT LÍ 10) VÀ “DAO ĐỘNG” (VẬT LÍ 11) NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬT LÍ CỦA HỌC SINH Tóm tắt   PDF
Phùng Việt Hải, Trần Quỳnh
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG “TÁCH CHẤT RA KHỎI HỖN HỢP” MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6 THEO MÔ HÌNH 5E NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Nghĩa, Lê Thanh Huy, Ngô Thị Như Quỳnh, Quách Nguyễn Bảo Nguyên, Nguyễn Duy Linh
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ THÔNG QUA DỰ ÁN HỌC TẬP: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 10 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Trường, Nguyễn Thanh Phong, Trần Thị Ngọc Ánh
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT XÂY DỰNG VIDEO GIÁO DỤC LÀM CÔNG CỤ DẠY HỌC VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Thiện, Nguyễn Thị Hồng Đức, Lý Công Thành, Nguyễn Anh Vũ, Trần Thị Huyền
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB KHOAHOCSTEM.COM NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP STEM CỦA GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Văn Biên, Dương Xuân Quý
 
1 - 20 trong số 317 mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved