Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỊNH LÝ KHÔNG TỒN TẠI NGHIỆM KHÁC KHÔNG CỦA BÀI TOÁN BIÊN ĐỐI VỚI TOÁN TỬ BAOUEDI – GOULAOUIC Tóm tắt   PDF
Mông Thị Nguyệt, Nông Thị Thêm
 
T. 208, S. 15 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỊNH LÝ KIỂU BOHL-PERRON CHO PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC ẨN TRÊN THANG THỜI GIAN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thu Hà
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỊNH LÝ NHÚNG CHO KHÔNG GIAN SOBOLEV CÓ TRỌNG VÀ ỨNG DỤNG Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Thủy, Lê Thị Hồng Hạnh
 
T. 204, S. 11 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI VITAMIN B1, VITAMIN B6 VÀ VITAMIN B12 TRONG THUỐC SCANNEURON-FORTE VÀ HANEUVIT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Tóm tắt   PDF
Mai Xuân Trường
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐỊNH LƯỢNG BERBERIN TRONG DÂY ĐAU XƯƠNG (TINOSPORA SINENSIS) THU HÁI Ở HUYỆN SÌN HỒ, TỈNH LAI CHÂU BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thu Quỳnh, Vũ Gia Khánh, Tô Hoài Anh, Nguyễn Duy Thư, Hà Xuân Sơn
 
T. 228, S. 13 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐỊNH LƯỢNG HOẠT CHẤT PSEUDOPROTODIOSCIN TRONG DƯỢC LIỆU THIÊN MÔN ĐÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC-UV Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Phương, Hoàng Thị Tuyết, Vi Thị Tuyến, Phùng Thị Hoài Thu, Nguyễn Hữu Thiện, Lê Thị Phượng, Nguyễn Thị Hạnh
 
T. 194, S. 01 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ HỢP CHẤT TRONG DƯỢC LIỆU RÂU MÈO (Orthosiphon stamineus Benth) THU HÁI TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Thúy, Vũ Văn Thông, Vũ Phạm Thảo Vy
 
T. 207, S. 14 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐỊNH LƯỢNG SAPONIN TOÀN PHẦN TRONG DƯỢC LIỆU GIẢO CỔ LAM (GYNOSTEMMA PENTAPHYLLUM) 5 LÁ VÀ 7 LÁ THU HÁI TẠI THÁI NGUYÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Luyến, Phạm Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thu Quỳnh, Nguyễn Duy Thư, Nguyễn Thị Cải
 
T. 228, S. 09 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐỊNH LƯỢNG VILDAGLIPTIN TRONG VIÊN NÉN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Tóm tắt   PDF (English)
Dương Đình Chung, Trương Thị Thu Thảo, Trần Thị Trang, Võ Thị Nhàn, Trần Lê Nhật Vy, Châu Khôi Nguyên, Đinh Minh Nguyên, Lê Thị Yến Chi, Nguyễn Hữu Khánh Quan, Nguyễn Thị Ngọc Yến
 
T. 228, S. 06 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) ĐỊNH VỊ ĐỐI TƯỢNG BỊ CHÔN VÙI SỬ DỤNG HỆ THỐNG UWB VỚI BIẾN ĐỔI HILBERT VÀ THUẬT TOÁN PHÙ HỢP ĐƯỜNG CONG BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT Tóm tắt   PDF (English)
Dương Đức Hà, Nguyễn Thị Huyền, Bùi Quốc Doanh, Phan Trọng Hanh
 
T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN LỊCH SỬ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI - NHÌN TỪ KINH NGHIỆM NƯỚC CỘNG HÒA PHÁP Tóm tắt   PDF (English)
Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Văn Ninh
 
T. 226, S. 18 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÀO TẠO NGHỀ, TẠO SINH KẾ BỀN VỮNG CHO ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VÙNG 135 TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hà
 
T. 198, S. 05 (2019): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NHÓM NGÀNH ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP ICT TRONG XU THẾ 4.0 Tóm tắt   PDF
Vũ Chiến Thắng, Đỗ Đình Cường, Phùng Trung Nghĩa
 
T. 183, S. 07 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH BẮC KẠN Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Hồng Hạnh, Hoàng Mai Phương
 
T. 168, S. 08 (2017): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC MỘT SỐ NGUỒN GEN GIỐNG SẮN THU THẬP NĂM 2016 TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Ngọc Ngoạn, Nguyễn Viết Hưng, Luân Thị Đẹp, Hoàng Kim Diệu, Hà Việt Long, Phạm Quốc Toán
 
T. 180, S. 04 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC MỘT SỐ NGUỒN GEN GIỐNG SẮN THU THẬP NĂM 2017 TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Viết Hưng, Hoàng Kim Diệu, Trần Ngọc Ngoạn
 
T. 197, S. 04 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC MỘT SỐ NGUỒN GEN GIỐNG SẮN THU THẬP NĂM 2018 TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Viết Hưng, Hoàng Kim Diệu, Trần Ngọc Ngoạn, Phạm Thị Thanh Vân
 
T. 226, S. 11 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA THIẾT BỊ TỰ DI CHUYỂN NHỜ RUNG ĐỘNG - VA ĐẬP TRONG ĐIỀU KIỆN NGẪU NHIÊN TIỀN ĐỊNH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Khắc Tuân, La Ngọc Tuấn, Hồ Ký Thanh, Nguyễn Văn Dự
 
T. 170, S. 10 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Đàm Thị Phương Thảo, Nguyễn Tiến Mạnh
 
T. 226, S. 12 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN KHỐI KHÔNG CHUYÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Nhạc, Từ Quang Trung
 
201 - 220 trong số 4227 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved