Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 190, S. 14 (2018): SỐ ĐẶC BIỆT VỀ KHOA HỌC VẬT LIỆU VÀ QUANG PHỔ ĐIỀU KHIỂN ÁNH SÁNG BẰNG TINH THỂ QUANG TỬ OPAL Tóm tắt   PDF
Lê Đắc Tuyên, Nguyễn Thị Hiền
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN BỘ LỌC TÍCH CỰC KIỂU SHUNT SỬ DỤNG DỰ BÁO MÔ HÌNH DÒNG TRÊN HỆ TỌA ĐỘ dq Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Chí
 
T. 192, S. 16 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (SỐ ĐẶC BIỆT BẰNG TIẾNG ANH) ĐIỀU KHIỂN BÁM NHÓM CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BIỂN Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Đăng Bình, Đỗ Khắc Đức, Nguyễn Văn Vị, Nguyễn Văn Hùng
 
T. 173, S. 13 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT ĐƯỜNG XUỐNG CHO DUNG LƯỢNG NGƯỜI DÙNG ĐỒNG ĐỀU TRONG HỆ THỐNG MASSIVE MIMO ĐƠN TẾ BÀO Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Quỳnh Trang, Trịnh Anh Vũ, Phùng Trung Nghĩa
 
T. 204, S. 11 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO CHO ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA CẤP NGUỒN BỞI NGHỊCH LƯU BA MỨC SỬ DỤNG MÔ HÌNH HIL-FPGA Tóm tắt   PDF
Mai Văn Chung, Phạm Thi Kim Huệ, Đỗ Tuấn Anh, Nguyễn Văn Liễn
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÒ LÊN MEN VÀ Ủ BÁNH MỲ Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Oanh, Phạm Thị Hồng Anh, Vũ Thạch Dương, Hoàng Thị Thương
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN PHI TUYẾN ỐNG DẪN DẦU VỚI TÁC ĐỘNG XEN KÊNH DỌC VÀ NGANG TRỤC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Anh Đức
 
T. 204, S. 11 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ CHO HAI ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU LÀM VIỆC SONG SONG NỐI CỨNG TRỤC Tóm tắt   PDF
Lê Hồng Thu, Nguyễn Thị Thu Hiền, Vũ Thị Oanh
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU BÙ THÍCH NGHI CHUYỂN ĐỘNG DỌC TRỤC CHO ỐNG DẪN DẦU BIỂN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tùng Lâm
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN TÁCH KÊNH CHO ĐỘNG CƠ TUYẾN TÍNH KÍCH THÍCH VĨNH CỬU DẠNG LOLYSOLENOID Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hồng Quang, Đào Phương Nam, Nguyễn Như Hiển, Nguyễn Ngọc Liêm
 
T. 225, S. 06 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT SMC Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thu Phương, Đặng Thị Loan Phượng
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT TRONG MÔ HÌNH HỆ THỐNG CÂN BĂNG ĐỊNH LƯỢNG Tóm tắt   PDF
Dương Chính Cương, Đỗ Thị Mai, Hoàng Tiến Tùng, Lê Thị Thu Huyền
 
T. 208, S. 15 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KIỆN CẦN HỮU HIỆU CẤP CAO CHO NGHIỆM HỮU HIỆU YẾU VÀ HENIG ĐỊA PHƯƠNG CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ CÓ RÀNG BUỘC SỬ DỤNG ĐẠO HÀM STUDNIARSKI Tóm tắt   PDF
Đinh Diệu Hằng, Khoa Thu Hoài, Trần Văn Sự
 
T. 225, S. 06 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KIỆN CẦN HỮU HIỆU CHO NGHIỆM HỮU HIỆU HENIG ĐỊA PHƯƠNG CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ CÓ RÀNG BUỘC QUA ĐẠO HÀM STUDNIARSKI Tóm tắt   PDF
Đinh Diệu Hằng, Trần Văn Sự, Nguyễn Thùy Trang, Phạm Văn Ngọc
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KIỆN CẦN TỐI ƯU CHO BÀI TOÁN TỐI ƯU ĐA MỤC TIÊU THƯƠNG QUA DƯỚI VI PHÂN SUY RỘNG Tóm tắt   PDF (English)
Phạm Thị Linh, Đỗ Văn Lưu
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ CHO NGHIỆM HỮU HIỆU HENIG CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ SỬ DỤNG DƯỚI VI PHÂN THEO HƯỚNG Tóm tắt   PDF
Đinh Diệu Hằng, Trần Văn Sự
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU CHO BÀI TOÁN TỐI ƯU KHÔNG LỒI Tóm tắt   PDF
Trần Văn Thắng
 
T. 197, S. 04 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐIỀU TRA, NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG MỘT SỐ LOÀI CÂY THUỐC BỊ ĐE DỌA TẠI XÃ QUÂN CHU, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Mai Hoàng Đạt
 
T. 163, S. 03/1 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Văn Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Quỳnh Dương
 
T. 189, S. 13 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ Điều kiện cần tối ưu cho nghiệm hữu hiệu yếu địa phương của bài toán cân bằng vectơ theo đạo hàm Studniarski Tóm tắt   PDF
Đinh Diệu Hằng, Trương Hà Hải
 
261 - 280 trong số 1846 mục << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved