Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 225, S. 16 (2020): SỐ ĐẶC BIỆT ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA TRÂU CÁI THÁI LAN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Văn Đại, Tẩn Thị Pói
 
T. 184, S. 08 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG THANH LONG RUỘT ĐỎ TẠI HUYỆN NGUYÊN BÌNH TỈNH CAO BẰNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Ngọc Lan
 
T. 188, S. 12/1 (2018): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP – LÂM NGHIỆP – Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP NGÔ LAI TRIỂN VỌNG TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Đào Thị Thu Hương, Dương Sơn Hà, Nguyễn Thị Thu Hà
 
T. 184, S. 08 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP NGÔ LAI MỚI TẠI HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA Tóm tắt   PDF
Trần Minh Quân, Nguyễn Thị Ngọc
 
T. 180, S. 04 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT MỘT SỐ GIỐNG BÍ NGỒI (ZUCCHINI) HÀN QUỐC TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lê Thị Kiều Oanh, Trần Đình Hà
 
T. 168, S. 08 (2017): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP NGÔ LAI TRONG VỤ ĐÔNG TẠI HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Trung Kiên, Kiều Xuân Đàm, Lương Văn Huân, Phan Thị Thu Hằng
 
T. 164, S. 04 (2017): NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU XANH TRONG VỤ HÈ THU NĂM 2015 TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lê Thị Kiều Oanh, Trần Văn Điều, Trần Đình Hà, Trần Trung Kiên
 
T. 164, S. 04 (2017): NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ TIÊU TỐN THỨC ĂN CỦA 3 TỔ HỢP LỢNLAI THƯƠNG PHẨM (DP x CA); (PD x CA) VÀ (LP x CA) GIAI ĐOẠN SƠ SINH ĐẾN 56 NGÀY TUỔI Tóm tắt   PDF
Trương Hữu Dũng, Nguyễn Thị Hằng, Phùng Đức Hoàn
 
T. 227, S. 11 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TÁCH ĐỒNG KHỎI RÁC THẢI ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỎA LUYỆN KẾT HỢP THỦY LUYỆN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hồng Hoa, Nguyễn Thị Huệ, Bùi Minh Quý, Nguyễn Thị Ngọc Linh
 
T. 226, S. 10 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA CÂY HOM KIM ANH (ROSA LAEVIGATA MICHX.) VỚI ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU, THỔ NHƯỠNG TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Phó Thị Thúy Hằng, Hoàng Thị Cúc, Trần Thị Quỳnh Anh
 
T. 227, S. 14 (2022): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA GIỐNG LÚA ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU SHPT3 TẠI CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Tóm tắt   PDF
Lê Hùng Lĩnh, Đặng Trọng Lương, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nhài, Nguyễn Bá Ngọc, Chu Đức Hà
 
T. 184, S. 08 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT NƯỚC MẮM TRUYỀN THỐNG TỪ CÁ CƠM VÀ CÁ NỤC Tóm tắt   PDF
Lê Minh Châu, Hồ Thị Bích Ngọc
 
T. 227, S. 08 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM VÀ PHÂN TÍCH CÁC DẠNG HOÁ HỌC CỦA CROM TRONG BỤI ĐƯỜNG TẠI MỘT SỐ KHU CÔNG NGHIỆP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Thuý, Vương Trường Xuân, Nguyễn Thị Mai Thu
 
T. 163, S. 03/2 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐỘC LẬP VỀ TÀI CHÍNH VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FPT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh THủy, Nguyễn Ngọc Hoan
 
T. 167, S. 07 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH TẠI MỘT SỐ CÔNG TY KINH DOANH LỮ HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Tâm, Trần Quyết Thắng, Đào Thị Hương
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lê Hồng Thắng, Lê Văn Thủy, Trần Thị Hồng Hạnh
 
T. 225, S. 11 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ RỦI RO CỦA THỦY NGÂN KHI TIÊU THỤ CÁ MÒI CỜ CHẤM (Konosirus punctatus SCHLEGEL, 1846) Ở TỈNH QUẢNG BÌNH Tóm tắt   PDF
Võ Văn Thiệp, Nguyễn Thị Hương Bình, Nguyễn Thị Quỳnh Phương
 
T. 227, S. 03 (2022): SỐ ĐẶC BIỆT ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Lê Phương Dung, Nguyễn Tiến Thành
 
T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH Ở MÙ CANG CHẢI (YÊN BÁI) Tóm tắt   PDF
Đỗ Huyền Trang
 
T. 174, S. 14 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẦU RA TIẾNG NGA CỦA SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ A2-B1 THEO KHUNG THAM CHIẾU CHUNG CHÂU ÂU TẠI KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Như Nguyệt, Chu Thành Thúy
 
281 - 300 trong số 3345 mục << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved