T. 228, S. 08 (2023)

KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ

Mục lục

Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)

TNU Journal Office
PDF
01 - 02
Hoàng Hữu Chiến, Hoàng Văn Đại, Nông Quốc Thiên, Nguyễn Thế Tôn, Phạm Đức Thọ, Nguyễn Văn Phố, Nguyễn Duy Hải, Dương Minh Ngọc, Nguyễn Huy Trung, Nguyễn Quang Thi
PDF
03 - 11
Đỗ Thị Vân Hương
PDF
12 - 19
Nguyễn Danh Lương, Vũ Thanh Tùng
PDF
20 - 27
Mai Thị Phượng, Lê Thái Phượng, Phan Kim Ngân
PDF
28 - 34
Dương Thị Lợi
PDF
35 - 43
Nguyễn Thị Thúy Liễu, Nguyễn Hoàng Trung
PDF
44- 51
Nguyễn Thị Hoài Phương
PDF
52 - 60
Nguyễn Hữu Khuyến, Nguyễn Văn Tâm, Hà Thị Hòa
PDF
61 - 69
Phạm Văn Chung, Nguyễn Văn Tâm, Hà Thị Hòa
PDF
70 - 77
Mai Thị Phượng, Lê Thái Phượng
PDF
78 - 85
Bùi Thị Ngọc Oanh, Nguyễn Thị Thu Oanh
PDF
86 - 91
Đặng Thị Bích Huệ, Lành Ngọc Tú, Nguyễn Thị Hải Yến, Ma Doãn Mạnh
PDF
92 - 100
Nguyễn Hoàng Trung, Huỳnh Lê Uyên Minh
PDF
101 - 108
Đồng Duy Khánh, Dương Quỳnh Phương, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Hồng Ly
PDF
109 - 117
Võ Hoàng Đông
PDF
118 - 125
Trần Tuấn Linh, Phan Đình Binh, Phạm Đức Thọ, Nguyễn Thế Tôn
PDF
126 - 132
Cao Thị Hảo, Phạm Kim Thoa
PDF
133 - 140
Trương Thanh Hải, Nguyễn Hồ Thanh
PDF
141 - 149
Nguyễn Giác Trí
PDF
150 - 157
Nguyễn Ngọc Huyền
PDF
158 - 166
Phan Kim Ngân
PDF
167 - 173
Hoàng Xuân Trường, Mã Thị Mạo
PDF
174 - 183
Hà Quang Trung, Đỗ Hùng Đức, Trần Quang Hanh, Vũ Thị Hiền
PDF
184 - 191
Đỗ Hùng Đức, Nguyễn Văn Tâm
PDF
192 - 197
Dương Thị Thanh Phương, Cao Thị Thanh Tâm
PDF
198 - 206
Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Thị Thu Trang
PDF
207 - 215
Nguyễn Hoàng Anh, Trịnh Thị Hường
PDF
216 - 223
Hoàng Xuân Trường, Mai Văn Cẩn
PDF
224 - 232
Huỳnh Quốc Tuấn
PDF
233 - 241
Nguyễn Thị Thúy, Lê Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Hoa
PDF
242 - 249
Nguyễn Đình Ồ
PDF
250 - 256
Lê Văn Phương
PDF
257 - 262
Phạm Thành Long, Nguyễn Hoàng Hà
PDF
263 - 270
Nguyễn Văn Đức
PDF
271 - 277
Ngô Thị Quang
PDF
278 - 284
Vi Thùy Linh, Trần Thị Ngọc Hà, Phạm Thị Quyên, Trần Đức Văn
PDF
285 - 292
Nguyễn Thị Thu Hà
PDF
293 - 299
Nguyễn Thị Kim Phượng
PDF
300 - 307
Ngô Thị Thu Trang, Trần Viết Khanh
PDF
308 - 315
Vũ Đình Bắc, Hoàng Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thảo Vân
316 - 323
Phạm Hùng Thuyên, Nguyễn Thị Thu Oanh
PDF
324 - 328
Vũ Thị Quyên, Lê Hữu Thắng
329 - 335
Nguyễn Danh Nam
PDF
336 - 345
Ngô Giang Nam, Nguyễn Thị Nhã
PDF
346 - 353
Hà Thị Thu Thủy, Hoàng Thị Lê
PDF
354 - 360
Dương Thị Huyền, Đàm Văn Trường
PDF
361 - 367
Đàm Thị Uyên, Nguyễn Thị Quý
PDF
368 - 375
Nguyễn Thùy Linh, Hoàng Thị Ngọc Điểm
376 - 383
Lê Thị Hằng, Đặng Thị Thanh Hương
384 - 390
Nguyễn Hữu Toàn
PDF
391 - 398
Phạm Thị Nhàn, Hoàng Thị Vân An
PDF
399 - 405
Lèng Thị Lan, Nguyễn Minh Sơn
PDF
406 - 413
Đàm Thị Uyên, Nguyễn Thị Tâm
PDF
414 - 423
Nguyễn Thị Mai, Vũ Thị Huyền Trang
PDF
424 - 430
Đoàn Đức Hải
PDF
431 - 437
Trần Viết Khanh, Vũ Thị Bích Hoàn, Nguyễn Thành Trung
PDF
438 - 443
Nguyễn Trường Giang, Bùi Minh Tuấn
PDF
444 - 448
Thẩm Minh Tú, Lưu Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Minh Phương
PDF
449 - 456
Hà Minh Tuân, Vũ Thị Ánh, Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Thị Thanh Hương, Phạm Thị Hương, Bế Hoàng Long, Hoàng Thanh Ngân, Trần Minh Quân, Khuất Thị Thanh Huyền, Hoàng Gia Việt
PDF
457 - 465
Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Thùy Linh
466 - 473
Vũ Thị Quý, Lê Tuấn Định, Tạ Tuyết Thái, Vũ Thị Kim Hảo
PDF
474 - 481
Dương Thị Thúy Vinh
PDF
482 - 489
Trần Viết Khanh, Phạm Thị Anh Nguyên
PDF
490 - 495
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved